Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2017-12-11 16:35
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 C2, Dyryg.z metod., mgr Drożdżal M., 8H, tzC1, Zesp. wok., mgr Drożdżal M., 12H, tzW1, Lit. hist. jazz, dr P.Schmidt, 105H, tzC1, Kszt. sł., mgr J.Bothur, 108H, tzW1, Prop. tech. nag, mgr C. Wojciechowski, 105H, tzW1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 10W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 10W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tpW1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 10W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 10C2, wokal s., Cebula D.mgr, 8H, tzC3, wokal s., Cebula D.mgr, 8H, tz
            C1, Konsult., mgr J.Bothur, 8H, tz    
Wtorek
   C3, Dyryg.z metod., mgr Drożdżal M., 8H, tz            
   W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 8H, tz, t/z: 10W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 8H, tz, t/z: 10            
Sroda
     C1, Konsult., mgr A. Brzeźnicka, 8H, tz           
Czwartek
   C1, Fort. Jazz., mgr A. Brzeźnicka, 8H, tzC1, Gra na f.i akom, mgr A. Brzeźnicka, 8H, tzC1, Kons., mgr Drożdżal M., 108H, tz W1, MetEdMłodziDor, Rękas A.,mgr, 108H, tzC1, MetEdMłodziDor, Rękas A.,mgr, 108H, tzC1, Zesp. instr. Or, Rękas A.,mgr, 108H, tzW1, Prop. tech. nag, Czajkowska M. dr, 206H, tz, t/z: 17    
     C1, Chór, dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tp          
     C1, Chór, mgr Drożdżal M., 105H, tn          
Piatek
 C1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 106F, tzW1, Har.jazz., mgr R.Hudaszek, 8H, tzC1, Prop. instr., dr Furtas P., 108H, tzC1, Konsult., mgr R.Hudaszek, 8H, tz  W1, AnalizaDJ, mgr R.Hudaszek, 105H, tz       
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzieła jazzowego
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyką prowadzenia zespołów
Fort. Jazz. = Fortepian Jazzowy
Gra na f.i akom = Gra na fortepianie i akompaniament
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Jęz. ang. = Język angielski
Kons. = Kons.
Konsult. = Konsultacje
Kszt. sł. = Kształcenie słuchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
MetEdMłodziDor = Metodyka edukacji muzycznej młodzieży i dorosłych
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
Prop. tech. nag = Propedeutyka techniki nagłośnienia
Zesp. instr. Or = Zespół instrumentów Orffa
Zesp. wok. = Zespół wokalny
wokal s. = wokal solo