Plan dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność APiSM, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2017-10-08 15:08
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   L1, JA, mgr J. Nowicka, 108F, tzS1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 1E, tpW1, AiRPP, prof. J.Duda, 101A, tzL1, AiRPP, dr Tomasz Wanat, 112H, tn      
     W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 1E, tn  P1, AiRPP, prof. J.Duda, 101A, tp      
Wtorek
 P1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 209A, tnW1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 2A, tnC1, Bad.oper., dr M. Kołosowski, 2E, tpC1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 2E, tzW1, Bad.oper., dr M. Kołosowski, 2E, tzP1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 2A, tp    
   W1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 2E, tpW1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 2E, tn          
Sroda
Czwartek
Piatek
   W1, Mech.w Inż., prof. W.Kollek, 210A, tnW1, Rach. kosz. inż, prof. Z. Wilimowska, 101A, tpS1, Mech.w Inż., prof. W.Kollek, 101A, tnC1, Rach. kosz. inż, prof. Z. Wilimowska, 101A, tp      
     W1, Mech.w Inż., prof. W.Kollek, 101A, tnC1, Rach. kosz. inż, prof. Z. Wilimowska, 101A, tp        
Sobota
Niedziela
Legenda
AiRPP = Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Bad.oper. = Badania operacyjne
Ekol.zarz.środ. = Ekologia i zarządzanie środowiskowe
JA = Drugi język obcy
Mech.w Inż. = Mechatronika w inżynierii produkcji
Proj.proc.tech. = Projektowanie procesów technologicznych
Rach. kosz. inż = Rachunek kosztów dla inzynierów
Zarz.jak.ibezp. = Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem