Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-11 16:22
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, Proj.arch., dr A.Piêt, 21G, tzP1, Proj.arch., dr A.Piêt, 16G, tzW1, Soc.MiM, Drewniak T., dr, 14C, tz       
Wtorek
 W1, Proj.urb., dr P.Opa³ka, 21G, tzW1, Konstr.bud., dr P.Opa³ka, 21G, tzL1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 16G, tz          
Sroda
Czwartek
  P1, Proj.urb., mgr A.Tomiczek, 104G, tzL1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 9W1, Arch. œwiat³a, mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tz, t/z: 2 3W1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 16G, tz, t/z: 12   
     L1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 13 14W1, Arch. œwiat³a, mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tz, t/z: 12W1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 16G, tz, t/z: 6   
     L1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 16W1, Arch. œwiat³a, mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tz, t/z: 15W1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 16G, tz, t/z: 2 3   
     L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 1W1, Arch. œwiat³a, mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tz, t/z: 6W1, Teor.i tech.kon, dr M. Korpa³a, 16G, tz, t/z: 15   
     L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 10 11 W1, Podst.ob.i t.oœ, mgr A. Wiórek, 16G, tz, t/z: 7   
     L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tn, t/z: 5 7 W1, Podst.ob.i t.oœ, mgr A. Wiórek, 16G, tz, t/z: 4   
     L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 14G, tz, t/z: 15 W1, Podst.ob.i t.oœ, mgr A. Wiórek, 16G, tz, t/z: 11   
     L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 14G, tz, t/z: 12         
     L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 14G, tz, t/z: 6         
     L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 14G, tz, t/z: 2 3         
     L1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tz, t/z: 4         
Piatek
  W1, Dok.arch.-kons., dr M. Korpa³a, 16G, tz, t/z: 2 3W1, Infr.techn., dr G.Lasek, 104G, tzP1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz        
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 16            
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 13 14            
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 4            
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 1            
  W1, Dok.arch.-kons., dr M. Korpa³a, 16G, tz, t/z: 15            
  W1, Dok.arch.-kons., dr M. Korpa³a, 16G, tz, t/z: 12            
  W1, Dok.arch.-kons., dr M. Korpa³a, 16G, tz, t/z: 6            
Sobota
Niedziela
Legenda
Arch. œwiat³a = Architektura œwiat³a
Dok.arch.-kons. = Dokumentacja architektoniczno-konserwatorska (wyk³ad)
Graf. komp. = Grafika komputerowa
Hist.AiU wspó³. = Historia architektury i urbanistyki wspó³czesnej
Infr.techn. = Infrastruktura techniczna
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Konstr.bud. = Konstrukcje budowlane
Podst.ob.i t.oœ = Podstawy obliczeñ i techniki oœwietlenia
Proj.arch. = Projektowanie architektoniczne
Proj.urb. = Projektowanie urbanistyczne
Soc.MiM = Socjologia mieszkalnictwa i miasta
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Teor.i tech.kon = Teoria i techniki konserwatorskie (wyk³ad)