Plan dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność ZPiU, tryb niestacjonarny, semestr 5 z dnia 2017-10-06 13:34
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Rach.koszt.inż., prof. Z. Wilimowska, 2A, zzW1, AiRPP, prof. J.Duda, 201A, zpP1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 210A, zn, t/z: 7L1, Zarz.przedsięw., mgr Tomasiak, 3H, znC1, WF, mgr M. Dykta, 2O, zn, t/z: 3 5     
   C1, Rach. kosz. inż, prof. Z. Wilimowska, 201A, znW1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 210A, zn, t/z: 1 3 5W1, AiRPP, prof. J.Duda, 201A, zpP1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 101A, zpL1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 107F, zp
     P1, AiRPP, prof. J.Duda, 201A, zp          
Niedziela
 W1, Bad.oper., dr M. Kołosowski, 101A, zpC1, Bad.oper., dr M. Kołosowski, 101A, zpC1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 101A, zzL1, AiRPP, dr Tomasz Wanat, 112H, znW1, Zarz.przedsięw., Dr P.Chwastyk, 102A, zn   
 W1, Ekol., ochr.śr., prof P. Malinowski, 210A, znS1, Ekol., ochr.śr., prof P. Malinowski, 210A, zn  W1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 101A, zp      
Legenda
AiRPP = Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Bad.oper. = Badania operacyjne
Ekol., ochr.śr. = Ekologia, ochrona środowiska
Jęz. ang. = Język angielski
Proj.proc.tech. = Projektowanie procesów technologicznych
Rach. kosz. inż = Rachunek kosztów dla inzynierów
Rach.koszt.inż. = Rachunek kosztów dla inż., finanse i rachunkowość
WF = Zajęcia sportowe
Zarz.jak.ibezp. = Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Zarz.przedsięw. = Zarządzanie przedsięwzięciem