Plan dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność IJ, tryb niestacjonarny, semestr 7 z dnia 2017-10-12 18:22
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 201A, zp, t/z: 4 6 98      W1, Nor.w zarz.jak., dr P. Wozniak, 210A, zn, t/z: 1 3 5 7S1, Zarz.zaso.ludz., dr P. Wozniak, 210A, zp, t/z: 2 4 6P1, Nor.w zarz.jak., dr P. Wozniak, 210A, zn, t/z: 7  
         P1, Nor.w zarz.jak., dr P. Wozniak, 210A, zp, t/z: 2 4 6 98W1, Zarz.zaso.ludz., dr P. Wozniak, 210A, zn, t/z: 1 3 5W1, Nor.w zarz.jak., dr P. Wozniak, 210A, zp, t/z: 98  
           W1, Nor.w zarz.jak., dr P. Wozniak, 210A, zn, t/z: 7    
           P1, Nor.w zarz.jak., dr P. Wozniak, 210A, zp, t/z: 98    
Niedziela
 W1, Inf.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 210A, zp, t/z: 2 4 6 98L1, Inf.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 3H, zp, t/z: 2 4 6 98L1, Inf.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 3H, zp, t/z: 2 4S1, Seminarium dyp., prof P. Malinowski, 210A, zn, t/z: 5 P1, Eko. jakości, dr M. Kołosowski, 1A, zn, t/z: 7P1, Eko. jakości, dr M. Kołosowski, 1A, zz, t/z: 7 98    
     W1, Inf.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 3H, zp, t/z: 6 98  W1, Eko. jakości, dr M. Kołosowski, 1A, zn, t/z: 1 3 5C1, Eko. jakości, dr M. Kołosowski, 1A, zn, t/z: 1 3 5    
           S1, Seminarium dyp., dr M. Kołosowski, 1A, zp, t/z: 4 6    
Legenda
Eko. jakości = Ekonomika jakości
Inf.sys.zarz. = Informatyczne systemy zarządzania
Nor.w zarz.jak. = Normalizacja w zarzadzaniu jakością
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Zarz.zaso.ludz. = Zarządzanie zasobami ludzkimi