Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość P, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2017-11-16 17:36
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 P1, Zarz.fin.przed., Halikowska A., mgr, 209A, tzP2, Zarz.fin.przed., Halikowska A., mgr, 2H, tzS1, Sem. dypl., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, 209A, tnP3, Zarz.fin.przed., Halikowska A., mgr, 209A, tz        
     S1, Sem. dypl., dr M. Targowicz, 8H, tn          
     C1, Zarz.fin.przed., Halikowska A., mgr, 102A, tp          
Wtorek
             L2, Język czeski, Svoboda T. mgr, 4E, tz  
Sroda
   L1, Jęz. ang., mgr B. Łucjanek, 104E, tz    W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 201A, tn      
         S2, Sem. dypl., dr J. Szczepańska, 209A, tp      
Czwartek
     W1, Ubezp., dr J. Szczepańska, 101A, tp        S1, Sem. dypl., prof. Z. Wilimowska, 210A, tp
                 
Piatek
 W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 102A, tz  W1, Prog.wiel.fin., dr M. Wilimowski, 102A, tzP1, Prog.wiel.fin., dr M. Wilimowski, 209A, tnP3, Prog.wiel.fin., dr M. Wilimowski, 209A, tn  W1, Proj., dr M. Wilimowski, 209A, tz  
     W1, Prog.wiel.fin., dr M. Wilimowski, 101A, tzP2, Prog.wiel.fin., dr M. Wilimowski, 209A, tp        
Sobota
Niedziela
Legenda
Jęz. ang. = Język angielski
Język czeski = Język czeski
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
Prog.wiel.fin. = Prognozowanie wielkości finansowych
Proj. = Projekt
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
Ubezp. = Ubezpieczenia
Zarz.fin.przed. = Zarządzanie finansami przedsiębiorstw