Plan dla kierunku Informatyka, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-18 20:58
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           L1, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 3H, zpL1, Sys. op. I, mgr M. Malski, 3H, zn
           L1, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 3H, znL1, Sys. op. I, mgr M. Malski, 3H, zz, t/z: 9
           L1, Prog. II, dr inż. A. Dudek, 3H, zz, t/z: 9L1, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 3H, zz, t/z: 9 L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 104F, zz, t/z: 8
                 
Sobota
 W1, Logika dla inf., prof. A. Nowak, 101A, zzW1, Logika dla inf., prof. A. Nowak, 101A, znW1, Sys. op. I, dr L. Sieniawski, 101A, zzW1, PEiM, dr J. Dudziak, 101A, zzC1, TULC, dr J. Dudziak, 102A, zpW1, Logika dla inf., prof. A. Nowak, 101A, zz, t/z: 6L1, Sys. op. I, mgr M. Malski, 3H, zz, t/z: 9L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 104F, zz
   W1, Logika dla inf., prof. A. Nowak, 101A, zz, t/z: 9    W1, TULC, dr J. Dudziak, 101A, znW1, PEiM, dr J. Dudziak, 101A, zz, t/z: 8 9    
   W1, Alg.z.geom., prof. A. Nowak, 101A, zp    W1, TULC, dr J. Dudziak, 102A, zz, t/z: 9C1, TULC, dr J. Dudziak, 102A, zz, t/z: 9W1, PEiM, dr J. Dudziak, 101A, zn    
           W1, Alg.z.geom., prof. A. Nowak, 201A, zp, t/z: 2 4    
Niedziela
 C1, Logika dla inf., mgr A. Szpara, 101A, zzC1, Logika dla inf., mgr A. Szpara, 210A, zn W1, Prog. II, dr T. Piłot, 101A, zz, t/z: 7 8 9W1, Algorytmy, dr D.Raczyński, 1H, zzC1, Algorytmy, dr D.Raczyński, 1H, zz  
   C1, Alg.z.geom., mgr A. Szpara, 210A, zp, t/z: 2 4 6 L1, PEiM, mgr M. Zborowski, 112H, zz, t/z: 3      
   L1, PEiM, mgr M. Zborowski, 112H, zz, t/z: 8 9  L1, PEiM, mgr M. Zborowski, 112H, zp, t/z: 6      
       W1, Prog. II, dr T. Piłot, 101A, zp, t/z: 2 4       
       L1, PEiM, mgr M. Zborowski, 112H, zz, t/z: 1       
Legenda
Alg.z.geom. = Algebra liniowa z geometrią
Algorytmy = Algorytmy i struktury danych
Jęz. ang. = Język angielski
Logika dla inf. = Logika dla informatyków
PEiM = Podstawy elektroniki i miernictwa
Prog. II = Programowanie II
Sys. op. I = Systemy operacyjne I
TULC = Technika układów logicznych i cyfrowych