Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-05-15 12:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tnL1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 125D, tn, t/z: 16L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, t/z: 1 3 5W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 13D, tn      
 S1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tpL1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 125D, tn, t/z: 1 3 5L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, t/z: 9 12W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 1A, tp      
   W1, Dydaktyka, mgr G.Kulik, 17D, tpW1, Psychologia, mgr G.Kulik, 103D, tpS1, Psychologia, mgr G.Kulik, 5D, tp        
Wtorek
   L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, t/z: 3 5 7 9 12 14 16C1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, t/z: 3 5 7 9 12 14 16P1, Kwal.pierw.pom., dr K. Kamiñski, 4D, tn    
   W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 210A, tp, t/z: 2 4 6 8 11   P2, Kwal.pierw.pom., dr K. Kamiñski, 4D, tp    
Sroda
   L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, tp, t/z: 2L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 105F, tz W1, Ratown.specjal., prof. D. Waniczek, 127D, tzW1, Kwal.pierw.pom., prof. D. Waniczek, 127D, tz    
   L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, tz, t/z: 7 8           
   L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, tz, t/z: 10           
   L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, tp, t/z: 13           
    L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 127D, tz, t/z: 14 15 16 17          
    L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 127D, tn, t/z: 12          
    L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 127D, tz, t/z: 3 4 5 6          
    L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 127D, tn, t/z: 1          
Czwartek
    L1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 125D, tn, t/z: 14W1, Anat. i fizjol., dr J. ¯o³na, 101D, tzW1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 5D, tn, t/z: 12 14 16L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 5D, tn, t/z: 12 14 16  
         W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 4D, tn, t/z: 7 10L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 4D, tn, t/z: 7 10  
         W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 5D, tn, t/z: 1 3 5L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 5D, tn, t/z: 1 3 5  
          W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 101A, tp, t/z: 2 4 6   
          W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 101A, tp, t/z: 8    
Piatek
  W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 8W1, Org.i zarz¹dz., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 14 W1, P.demogr. biost, R.Joñczy, 201A, tn, t/z: 1W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 8   
  W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 16 17W1, Org.i zarz¹dz., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 16 17 W1, P.demogr. biost, R.Joñczy, 2E, tn, t/z: 7      
  W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 10W1, Org.i zarz¹dz., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 8 W1, P.demogr. biost, R.Joñczy, 201A, tn, t/z: 3      
  W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 14W1, Org.i zarz¹dz., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 10  W1, Org.i zarz¹dz., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 4     
  W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 3W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 4 W1, P.demogr. biost, R.Joñczy, 2E, tn, t/z: 12      
     W1, Org.i zarz¹dz., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 5          
Sobota
Niedziela
Legenda
Anat. i fizjol. = Anatomia i fizjologia
Chem.subst.nieb = Chemia substancji niebezpiecznych
Dydaktyka = Dydaktyka
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Kwal.pierw.pom. = Kwalifikowana pierwsza pomoc
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Org.i zarz¹dz. = Organizacja i zarz¹dzanie
P.demogr. biost = Podstawy demografii i biostatystyki
Patofizjol. = Patofizjologia
Pediatria = Pediatria
Prop. prawa = Propedeutyka prawa
Psychologia = Psychologia
Ratown.specjal. = Ratownictwo specjalistyczne