Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-04-25 10:05
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, POWER 3.5 J.ang, mgr P. Twardowska, 2E, tzL2, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 108F, tz, t/z: 2P3, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tzL2, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, tp, t/z: 2 4 6 8 11 13 15  
 L2, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 108F, tz, t/z: 1L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, tz  L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 4E, tpL1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1A, tn, t/z: 1 3 5 7 9 12 14  
           L2, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, tp, t/z: 17    
           W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1A, tn, t/z: 16    
           P1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tp    
Wtorek
 W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 108D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 L1, P.ekon.dz.gosp., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tp, t/z: 13 15 17L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 8
   L2, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 108F, tz, t/z: 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17  W1, P.ekon.dz.gosp., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 102A, tp, t/z: 2 4 6 8L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tn, t/z: 16
         L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tn, t/z: 3
             L1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 22D, tp, t/z: 17
             L1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 22D, tz, t/z: 12 13 14 15 16L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 15
                 
Sroda
 P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tzP2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, t/z: 17L2, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 4E, tpP1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tzW1, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 127D, tn
   P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 8W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 4E, tnP2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 16W1, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 127D, tpP2, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 22D, tp
   P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 1 2  P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 6    
   C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 126D, tn, t/z: 7   P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 15    
   C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, t/z: 12 14   P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 17      
   C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, t/z: 3 5           
Czwartek
 L1, Jêzyk niemiecki, mgr Miros³aw Grudzieñ, 108F, tzL1, POWER jez. HISZ, dr A. Konieczna, 6F, tzW1, Med.rat., dr D. Soko³owski, 126D, tpW1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 126D, tzL2, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 126D, tp  
 L2, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tp, t/z: 2 4  L2, P.ekon.dz.gosp., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tnL1, P.ekon.dz.gosp., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 3H, tn, t/z: 1 3 5 7 10  L1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 126D, tn  
  L2, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tp, t/z: 8    W1, P.ekon.dz.gosp., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 201A, tz, t/z: 12        
Piatek
   L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tn, t/z: 1 3 5 7 10 12 14W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 11D, tn, t/z: 1 3 5 7 10 12 14L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 2  
   L2, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tp, t/z: 2 4 6 8 13 15 17W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 11D, tn, t/z: 16 L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tn, t/z: 7L1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 22D, tp, t/z: 13 15
   L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tn, t/z: 16L2, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tn, t/z: 16  L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 4 6L1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 22D, tz, t/z: 6 7
         L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tn, t/z: 12L1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 22D, tz, t/z: 2
         L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 13 15      
Sobota
Niedziela
Legenda
Chirurgia = Chirurgia
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Intens. terapia = Intensywna terapia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêzyk niemiecki = Jêzyk niemiecki
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
P.ekon.dz.gosp. = Podstawy ekonomii, przêdsiêbiorczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœæi gosp
POWER 3.5 J.ang = POWER 3.5 - Jêzyk angielski
POWER jez. HISZ = POWER JÊZYK HISZPA NSKI
Specj.rat.drog. = Specjalistyczne ratownictwo drogowe
Toksykologia = Toksykologia