Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2017-10-04 22:01
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 201A, tzW1, Ochr.wł.intelek, dr T. Iwanek, 102A, tzW1, Erg.i BHP, dr T. Iwanek, 102A, tzW1, PiS, dr T. Iwanek, 201A, tzS1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 101E, tz  W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7    
       S2, Bezp. państw., Makówka M., 1E, tz  W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tz, t/z: 8     
       S3, Bezp. państw., Barcik Józef, 201E, tz        
Wtorek
 L2, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 4E, tzW1, Podstawy ekonom, R.Jończy, 201A, tz, t/z: 3 L3, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 4E, tzW1, BHP, mgr A.Górska, 201A, tz, t/z: 3 L5, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, tz 
   W1, Podstawy ekonom, R.Jończy, 201A, tz, t/z: 4           
   W1, Podstawy ekonom, R.Jończy, 201A, tz, t/z: 7 8           
   W1, Podstawy ekonom, R.Jończy, 201A, tz, t/z: 11           
Sroda
 W1, Prawo kar mat., dr G. Chmielewski, 201A, tzW1, Org.i zarządz., Makówka M., 201A, tzS1, Prawo kar mat., dr G. Chmielewski, 2E, tzS1, Org.i zarządz., Makówka M., 101E, tzS3, Prawo kar mat., dr G. Chmielewski, 2E, tzW1, Koło naukowe, dr G. Chmielewski, 2E, tzL5, Jęz. niem., mgr Mirosław Grudzień, 104E, tz   
   S3, Org.i zarządz., Makówka M., 101E, tzS2, Prawo kar mat., dr G. Chmielewski, 2E, tzS2, Org.i zarządz., Makówka M., 101E, tz        
Czwartek
 W1, TB, M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 1 2W1, SBW, Makówka M., 2A, tz S1, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 1 2S2, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 10S3, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 7 8L4, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 4E, tz   
 W1, TB, M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 4   S1, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 4 5S2, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 7 8S3, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 4 5     
 W1, TB, M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 5   S1, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 10S2, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 4 5S3, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 10     
 W1, TB, M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 7 8   S1, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 7 8S2, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 1 2S3, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 1 2     
 W1, TB, M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 15    S1, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 15S2, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 15S3, TB, M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 15        
 W1, TB, M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 10               
 W1, TB, M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 17               
Piatek
 W1, Filozof., dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 4 5W1, NoPiP, dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 7 8       
 W1, Filozof., dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 7 8W1, NoPiP, dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 4 5       
 W1, Filozof., dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 10W1, NoPiP, dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 17       
 W1, Filozof., dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 1 2W1, Filozof., dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 15W1, NoPiP, dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 15       
 W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 11W1, Filozof., dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 1 2W1, NoPiP, dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 10       
 W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 9W1, Filozof., dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 17W1, NoPiP, dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 1 2W1, NoPiP, dr J. Fałowski, 201A, tz, t/z: 1 2       
 W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 6             
 W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 3             
 W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 16             
Sobota
Niedziela
Legenda
BHP = BHP
Bezp. państw. = Bezpieczeństwo państwa
Erg.i BHP = Ergonomia i BHP
Etykieta = Etykieta w życiu publicznym
Filozof. = Filozofia
Jęz. ang. = Język angielski
Jęz. niem. = Język niemiecki
Koło naukowe = Koło naukowe
NoPiP = Nauki o państwie i prawie
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
Org.i zarządz. = Organizacja i zarządzanie
PCZiEZFSP = Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
PiS = Psychologia i socjologia
Podstawy ekonom = Podstawy ekonomii
Prawo kar mat. = Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
SBW = Systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
TB = Teoria bezpieczeństwa