Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2017-10-09 10:45
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
       S2, PA, W. Karwowski, 4E, tzS3, PA, W. Karwowski, 4E, tz      
       C3, Oooio, dr T. Iwanek, 2E, tzC2, Oooio, dr T. Iwanek, 201E, tz      
Wtorek
 L2, Kry.i Krymin., Barcik Józef, 102E, tzL3, Kry.i Krymin., Barcik Józef, 102E, tzL4, Kry.i Krymin., Barcik Józef, 102E, tzL5, Kry.i Krymin., Barcik Józef, 102E, tz        
Sroda
 L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 4E, tzL2, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 4E, tzL3, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 104E, tz  W1, Koło naukowe, dr G. Chmielewski, 2E, tz, t/z: 9L5, Jęz. niem., mgr Mirosław Grudzień, 104E, tzW1, PA, W. Karwowski, 1A, tzS1, PA, W. Karwowski, 1A, tz
 L2, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 1E, tzL1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 1E, tzL3, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 4E, tz          
Czwartek
 W1, Ochrona ppoż., Makówka M., 201A, tzW1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 17C1, Oooio, dr T. Iwanek, 1E, tzW1, Oooio, dr T. Iwanek, 201A, tzW1, Och.Dan.Os., dr G. Chmielewski, 201A, tzW1, Kry.i Krymin., Barcik Józef, 201A, tzL1, Kry.i Krymin., Barcik Józef, 1E, tz  
  W1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 15           
  W1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 10           
   W1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 7 8           
   W1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 1 2           
   W1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201A, tz, t/z: 4 5           
Piatek
 S1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 5S2, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 7 8S3, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 15      
 S1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 7 8S2, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 5S3, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 10      
 S1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 10S2, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 17S3, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 7 8      
 S1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 1 2S2, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 15S3, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 5      
 S1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 15S2, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 10S3, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 17      
 S1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 17S2, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 1 2W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 3     
 S1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 4W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 14W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 6     
    W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 11W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 9     
    W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 11W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 16     
    W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 9W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 14     
    W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 6W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 9     
    W1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 3W1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 201A, tz, t/z: 11     
    S2, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 4S3, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 4      
       S3, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 1 2      
Sobota
Niedziela
Legenda
Bezp.społ. = Bezpieczeństwo społeczne
Jęz. ang. = Język angielski
Jęz. niem. = Język niemiecki
Koło naukowe = Koło naukowe
Kry.i Krymin. = Kryminologia i kryminalistyka
Och.Dan.Os. = Ochrona danych osobowych
Ochrona ppoż. = Ochrona ppoż.
Oooio = Ochrona osób, obiektów i obszarów
PA = Prawo administracyjne
PCZiEZFSP = Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Zwalcz. terro. = Zwalczanie terroryzmu