Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2017-10-02 1:13
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Postęp. wykrocz, W. Karwowski, 2E, tzW1, ZaStraBezp, dr G. Kwaśniak, 201A, tzL3, ZaStraBezp, dr G. Kwaśniak, 101E, tzL2, Technika krymin, mgr D. Bednarz, 104E, tzW1, Taktyka krymina, mgr D. Bednarz, 2E, tzL3, Zarz.ryz., dr T. Iwanek, 201E, tzL4, Zarz.ryz., dr T. Iwanek, 201E, tz
   L1, Postęp. wykrocz, W. Karwowski, 104E, tzL2, Taktyka krymina, mgr D. Bednarz, 104E, tz    W1, Technika krymin, mgr D. Bednarz, 2E, tzL1, Taktyka krymina, mgr D. Bednarz, 104E, tzL1, Technika krymin, mgr D. Bednarz, 104E, tz
                 
Wtorek
 L2, Postęp. wykrocz, W. Karwowski, 104E, tzL4, ZaStraBezp, dr G. Kwaśniak, 101E, tz  L2, Samoobrona, P. Kaczmarzyk, 200X, tzL3, Samoobrona, P. Kaczmarzyk, 200X, tzL4, Samoobrona, P. Kaczmarzyk, 200X, tz 
           L4, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 104E, tzL3, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 107F, tz  
           L4, Język czeski, Svoboda T. mgr, 4E, tz    
           L2, , mgr Mirosław Grudzień, 107F, tz    
            L1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, tz   
Sroda
         W1, Koło naukowe, dr G. Chmielewski, 2E, tz, t/z: 9     
Czwartek
 W1, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 11L3, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 5W1, FilBezp, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 5S1, Sem. dypl., , 2E, tz, t/z: 15S1, Seminarium dyp., dr T. Iwanek, 102E, tz 
 W1, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 16L3, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 7 8W1, FilBezp, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 7S1, Sem. dypl., , 2E, tz, t/z: 7 8 9 10 S1, Sem. dypl., Barcik Józef, 1E, tz 
 W1, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 9S1, Sem. dypl., Makówka M., 102E, tzW1, Polityka karna, , 2E, tz, t/z: 15S1, Sem. dypl., , 2E, tz, t/z: 4   
 W1, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 6 W1, Polityka karna, , 2E, tz, t/z: 10S1, Sem. dypl., , 2E, tz, t/z: 2   
 W1, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 3 W1, Polityka karna, , 2E, tz, t/z: 7 8S1, Seminarium dyp., dr J. Kawalec, 104E, tzL4, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 1 2
 W1, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 14 W1, Polityka karna, , 2E, tz, t/z: 4S1, Seminarium dyp., dr J. Fałowski, 102E, tzL4, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 4
 L1, Negocjajce poli, mgr D. Bednarz, 104E, tzL2, Negocjajce poli, mgr D. Bednarz, 104E, tzW1, Polityka karna, , 2E, tz, t/z: 2S1, Seminarium dyp., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9L4, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 17 
  W1, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 5 S1, Sem. dypl., mgr D. Bednarz, 104E, tzW1, FilBezp, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 4 L1, Samoobrona, P. Kaczmarzyk, 200X, tz 
  W1, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 7  W1, FilBezp, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 1 2 L4, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 5 
  W1, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 8   W1, FilBezp, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 8 L4, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 7 8 
  W1, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 17L3, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 15W1, FilBezp, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 10 L4, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 10 
  W1, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 15L3, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 10W1, FilBezp, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 15 L4, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 15 
  W1, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 10L3, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 17W1, FilBezp, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 17     
  W1, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 1 2L3, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 4 S1, Seminarium dyp., M.Kulisz, 201E, tz, t/z: 10 11 14 15 16 17L3, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 6  
  W1, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 4L3, ZSysBM, dr J. Fałowski, 101E, tz, t/z: 1 2  L3, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 3  
          L3, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 9  
          L3, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 11  
          L3, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 14  
          L3, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 16  
           S1, Seminarium dyp., dr G. Chmielewski, 104E, tz     
Piatek
   L4, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 1 2  L4, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 17S1, Seminarium dyp., W. Karwowski, 102E, tz     
   L4, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 4 5           
   L4, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 7 8 9 10           
   L4, ZBE, dr T. Iwanek, 101E, tz, t/z: 15           
Sobota
Niedziela
Legenda
= PNJN z językoznawstwem
FilBezp = Filozofia bezpieczeństwa
Jęz. ang. = Język angielski
Język czeski = Język czeski
Koło naukowe = Koło naukowe
Negocjajce poli = Negocjacje policyjne i mediacje
Polityka karna = Polityka karna
Postęp. wykrocz = Postępowanie w sprawach o wykroczenia
Samoobrona = Taktyka i techniki interwencji i samoobrony
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Taktyka krymina = Taktyka kryminalistyczna
Technika krymin = Technika kryminalistyczna
ZBE = Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym
ZSysBM = Zarządzanie systemami bezpieczeństwa międzynarodowego
ZaStraBezp = Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem
Zarz.ryz. = Zarządzanie ryzykiem