Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2017-10-09 10:24
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, BHP i ergonomia, dr T. Iwanek, 101E, zzW1, NoPiP, dr J. Fałowski, 101E, zzW1, Etyk.w ż.publ., dr E.Smolka-Drewniak, 1A, zz
                 
Sobota
 W1, TB, M.Kulisz, 201E, zzC1, TB, M.Kulisz, 201E, zzW1, Prawo kar mat., dr G. Chmielewski, 201E, zzS1, Prawo kar mat., dr G. Chmielewski, 201E, zzW1, Filozof., dr J. Fałowski, 201E, zzW1, SBW, Makówka M., 201E, zzW1, Podstawy ekonom, dr T. Iwanek, 201E, zzW1, Ochr.wł.intelek, dr T. Iwanek, 201E, zzW1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 201E, zzW1, Org.i zarządz., Makówka M., 201E, zzC1, Org.i zarządz., Makówka M., 201E, zzW1, PiS, dr T. Iwanek, 201E, zz
                 
Niedziela
 W1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 101E, zzS1, Bezp. państw., dr G. Kwaśniak, 101E, zzW1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 101E, zzW1, BHP, mgr A.Górska, 101E, zz, t/z: 3      
Legenda
BHP i ergonomia = Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia
BHP = BHP
Bezp. państw. = Bezpieczeństwo państwa
Etyk.w ż.publ. = Etykieta w życiu publicznym
Filozof. = Filozofia
Jęz. ang. = Język angielski
NoPiP = Nauki o państwie i prawie
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
Org.i zarządz. = Organizacja i zarządzanie
PCZiEZFSP = Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
PiS = Psychologia i socjologia
Podstawy ekonom = Podstawy ekonomii
Prawo kar mat. = Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
SBW = Systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
TB = Teoria bezpieczeństwa