Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2017-10-02 1:13
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
            W1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 2E, zzW1, Oooio, dr T. Iwanek, 2E, zz
                 
Sobota
 W1, Och.Dan.Os., dr G. Chmielewski, 2E, zzC1, Zwalcz. terro., M.Kulisz, 2E, zzW1, Bezp.społ., dr J. Kawalec, 2E, zzW1, PCZiEZFSP, dr J. Kawalec, 2E, zz C1, Oooio, dr T. Iwanek, 2E, zzC1, Ochrona ppoż., Makówka M., 2E, zz 
Niedziela
 L1, Kry.i Krymin., Barcik Józef, 2E, zzW1, Kry.i Krymin., Barcik Józef, 2E, zzL1, Jęz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, zzW1, PA, W. Karwowski, 2E, zzC1, PA, W. Karwowski, 2E, zzC1, Język czeski, Svoboda T. mgr, 2E, zz 
Legenda
Bezp.społ. = Bezpieczeństwo społeczne
Jęz. ang. = Język angielski
Język czeski = Język czeski
Kry.i Krymin. = Kryminologia i kryminalistyka
Och.Dan.Os. = Ochrona danych osobowych
Ochrona ppoż. = Ochrona ppoż.
Oooio = Ochrona osób, obiektów i obszarów
PA = Prawo administracyjne
PCZiEZFSP = Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Zwalcz. terro. = Zwalczanie terroryzmu