Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-03-28 13:50
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 P3, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tzP2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 11W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 1A, tpL1, Med.rat., dr B.Bucki, 4D, tp, t/z: 8
   P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 13 14 15 16 17W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 13D, tnL2, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp    
   P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, t/z: 7 8  L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tn    
      P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, t/z: 2 4        
Wtorek
   W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 210A, tn, t/z: 1 3 5 7   L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 15L1, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 22D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 12 14
         W1, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 17D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 12 14W1, Med. s¹dowa, dr n. med. W. ¯urawiñski, 17D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11L2, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 22D, tp, t/z: 2 4 6 8 11 13 15
         W1, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 17D, tn, t/z: 16L1, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 17D, tn, t/z: 16L2, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 17D, tn, t/z: 16    
Sroda
Czwartek
  W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 126D, tnW1, P.ortopedii, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tp, t/z: 2 4 6L2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tz, t/z: 8
  P1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 23D, tp, t/z: 8 13 15 17  P1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 23D, tn, t/z: 1 3 5 7 10 12 14 16L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tz, t/z: 10 12 13 14 15 16 17L2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tp, t/z: 4 6
  W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 126D, tp, t/z: 2 4 6  L2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tn, t/z: 10 12 14 16L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tn, t/z: 1 3 5 7 10 12 14
       W1, P.ortopedii, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tp, t/z: 13 15 17   L2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tp, t/z: 13 15 17
         P1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 23D, tp, t/z: 8
             L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tz, t/z: 2L2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tp, t/z: 2
             W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tn, t/z: 16W1, P.ortopedii, lek.med. J. Wierzchowiec, 205D, tn, t/z: 16
                 
Piatek
 L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tz, t/z: 10 12W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, tp, t/z: 4 6 L2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 4D, tp, t/z: 2L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 2
 L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tp, t/z: 15 17W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 108D, tp, t/z: 13 15  L1, Med.rat., dr B.Bucki, 4D, tn, t/z: 16
  L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tz, t/z: 13W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 108D, tn, t/z: 12  L1, Med.rat., dr B.Bucki, 4D, tp, t/z: 8
  W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 4 5W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 108D, tn, t/z: 7  L1, Med.rat., dr B.Bucki, 4D, tn, t/z: 14
  L1, Med.rat., dr B.Bucki, 22D, tz, t/z: 16 W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 108D, tp, t/z: 2  L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 13 15
     W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 3W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 16 17L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tn, t/z: 12
       W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 1 3 5L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 4 6
       W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 8 10L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tn, t/z: 7
       W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 14C1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 1 3 5    
           C1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 10    
           C1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 17    
Sobota
Niedziela
Legenda
Ekon. i finanse = Ekonomia i finasne
Med. katastrof = Medycyna katastrof
Med. s¹dowa = Medycyna s¹dowa
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
P.ortopedii = Podstawy ortopedii
Traum. n. ruchu = Traumatologia narz¹du ruchu