Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-05-12 23:03
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 21G, zn, t/z: 9L1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 125D, zp, t/z: 4 6
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 108D, zn, t/z: 7L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 4D, zn, t/z: 7 9
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 126D, zz, t/z: 5L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 5
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 108D, zz, t/z: 2L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 95
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 13D, zz, t/z: 95L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 108D, zz, t/z: 2
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 118D, zz, t/z: 3L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 93 
          L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 4D, zz, t/z: 8W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 101G, zp, t/z: 8
           L1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 125D, zp, t/z: 94 L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 4D, zz, t/z: 3
           W1, P.demogr. biost, R.Joñczy, 201A, zn, t/z: 1W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 4D, zz, t/z: 3  
           W1, P.demogr. biost, R.Joñczy, 201A, zp, t/z: 93L1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 101D, zz, t/z: 1  
           W1, P.demogr. biost, R.Joñczy, 4E, zp, t/z: 6    
Sobota
L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 102D, zp, t/z: 8W1, Org.i zarz¹dz., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 103D, zp, t/z: 8L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 93W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 205D, zn, t/z: 95
L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zp, t/z: 6L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zp, t/z: 94L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 95L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 103D, zz, t/z: 94
 L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zp, t/z: 4W1, Psychologia, mgr G.Kulik, 101G, zp, t/z: 2W1, Ratown.specjal., prof. D. Waniczek, 103D, zn, t/z: 7 9W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, zp, t/z: 6S1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, zp, t/z: 6
 W1, Anat. i fizjol., dr n. med. W. ¯urawiñski, 101G, zn, t/z: 7S1, Psychologia, mgr G.Kulik, 103D, zz, t/z: 6W1, Anat. i fizjol., dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zp, t/z: 4 6 8L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 1H, zn, t/z: 3 
 W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 102D, zn, t/z: 3 5W1, Dydaktyka, mgr G.Kulik, 101G, zp, t/z: 2W1, Anat. i fizjol., prof. D. Waniczek, 103D, zn, t/z: 7 9W1, Ratown.specjal., prof. D. Waniczek, 206F, zn, t/z: 1L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 5D, zn, t/z: 1W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 107D, zp, t/z: 2
 W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 108D, zp, t/z: 2W1, Dydaktyka, mgr G.Kulik, 103D, zz, t/z: 6C1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zp, t/z: 4L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, zp, t/z: 94 L1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 23D, zp, t/z: 8 
 W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 205D, zn, t/z: 95W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 17D, zn, t/z: 95C1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zp, t/z: 94  W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, zp, t/z: 2L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, zn, t/z: 1
 W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 108D, zz, t/z: 9W1, Anat. i fizjol., prof. D. Waniczek, 102D, zn, t/z: 3W1, Ratown.specjal., prof. D. Waniczek, 103D, zn, t/z: 5  S1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 127D, zn, t/z: 7 9 
 C1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zp, t/z: 6W1, Anat. i fizjol., prof. D. Waniczek, 103D, zn, t/z: 5W1, Ratown.specjal., prof. D. Waniczek, 102D, zn, t/z: 3  W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 107D, zn, t/z: 5S1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, zp, t/z: 4
 W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 205D, zn, t/z: 1W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 205D, zn, t/z: 1L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 106F, zp, t/z: 8    W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, zp, t/z: 4  
   W1, Org.i zarz¹dz., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 127D, zp, t/z: 93L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 5D, zn, t/z: 1W1, Anat. i fizjol., prof. D. Waniczek, 206F, zn, t/z: 1       
Niedziela
W1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 17D, zz, t/z: 3L1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 3S1, Psychologia, mgr G.Kulik, 127D, zn, t/z: 7W1, Dydaktyka, mgr G.Kulik, 127D, zn, t/z: 7
W1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 11D, zz, t/z: 7L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 5L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 5   
W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 101D, zz, t/z: 5L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 106F, zz, t/z: 1S1, Psychologia, mgr G.Kulik, 11D, zp, t/z: 6W1, Dydaktyka, mgr G.Kulik, 11D, zp, t/z: 6
 W1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 11D, zp, t/z: 2L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 93W1, Patofizjol., dr D. Soko³owski, 127D, zp, t/z: 93
 W1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 11D, zz, t/z: 8L1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 23D, zp, t/z: 2W1, Patofizjol., dr D. Soko³owski, 127D, zp, t/z: 94
 W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 11D, zz, t/z: 6L1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 23D, zp, t/z: 4 94W1, Patofizjol., dr D. Soko³owski, 101D, zz, t/z: 2  
 W1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 11D, zp, t/z: 4 94L1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 8 W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 11D, zz, t/z: 3
 W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 11D, zz, t/z: 1C1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zp, t/z: 93W1, Psychologia, mgr G.Kulik, 11D, zp, t/z: 6L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 1W1, Patofizjol., dr D. Soko³owski, 127D, zp, t/z: 4
  L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zp, t/z: 93 L1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 11D, zz, t/z: 7W1, Psychologia, mgr G.Kulik, 127D, zn, t/z: 7  W1, Patofizjol., dr D. Soko³owski, 127D, zp, t/z: 8 
   L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 9        
Legenda
Anat. i fizjol. = Anatomia i fizjologia
Chem.subst.nieb = Chemia substancji niebezpiecznych
Dydaktyka = Dydaktyka
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Kwal.pierw.pom. = Kwalifikowana pierwsza pomoc
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Org.i zarz¹dz. = Organizacja i zarz¹dzanie
P.demogr. biost = Podstawy demografii i biostatystyki
Patofizjol. = Patofizjologia
Pediatria = Pediatria
Prop. prawa = Propedeutyka prawa
Psychologia = Psychologia
Ratown.specjal. = Ratownictwo specjalistyczne