Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 5 z dnia 2017-09-26 19:26
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Reh.os.niepełn., lek.med. J. Wierzchowiec, 206F, zz, t/z: 2 3 4 5 6 93W1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 206F, zz, t/z: 2 93
             S1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 4E, zn, t/z: 9  
             W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 4E, zn, t/z: 1  
              L1, Diagn. obrazowa, lek.med. J. Wierzchowiec, 206F, zz, t/z: 3 4
              C1, Reh.os.niepełn., lek.med. J. Wierzchowiec, 206F, zz, t/z: 5 6
              L1, W.F., mgr R. Palacz, 1O, zz, t/z: 7 8 98
                 
Sobota
 W1, Met.badań, prof.K. Sosada, 108D, zz, t/z: 8 9 98 99S1, Sem.lic., prof.K. Sosada, 108D, zz, t/z: 8 9 98 99W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 108D, zp, t/z: 2 4L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zp, t/z: 2 4 
 W1, Met.badań, prof.K. Sosada, 108D, zp, t/z: 2 4S1, Sem.lic., prof.K. Sosada, 108D, zp, t/z: 2 4W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 108D, zz, t/z: 8 9 98 99L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 8 9 98 99 
  C1, Ochr. zdr., prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zn, t/z: 7W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 101A, zp, t/z: 6S1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 201A, zp, t/z: 6L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 5 6 7
  W1, Ochr. zdr., prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zn, t/z: 1 3 5W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, zn, t/z: 1 3 5 7S1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 102A, zn, t/z: 1 3 5 7L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 1
  W1, Ochr. zdr., prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zp, t/z: 93    L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 3 93
  W1, Ochr. zdr., prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zp, t/z: 6C1, Ochr. zdr., prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zp, t/z: 6          
Niedziela
L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 8W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2Sz1, zn, t/z: 1 3 5 7L1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, zp, t/z: 93 
W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. Żurawiński, 11D, zp, t/z: 2 4L1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, zp, t/z: 2 W1, Chir. małoinw., dr D. Sokołowski, 103D, zn, t/z: 1 3 5 7 9 99 
W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. Żurawiński, 11D, zp, t/z: 98L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 4L1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, zp, t/z: 4 
L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 3L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 93W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 103D, zn, t/z: 1 3 5 7 9 99    
 L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 6  L1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, zp, t/z: 6 8
 W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 17D, zp, t/z: 93L1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2Szpital, zn, t/z: 1 3 5 7 9 99L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 9       
 L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 1            
   W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2Sz1, zn, t/z: 5 7 9            
Legenda
Chir. małoinw. = Chirurgia małoinwazyjna
Chirurgia = Chirurgia
Diagn. obrazowa = Diagnostyka obrazowa
Jęz. ang. = Język angielski
Kom. społeczna = Komunikacja społeczna
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynności ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
Met.badań = Metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie
Ochr. zdr. = Ochrona zdrowia
Reh.os.niepełn. = Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
W.F. = Wychowanie fizyczne