Plan dla kierunku Architektura (AŚ), tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2017-12-12 11:38
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   P2, Konstr.bud., mgr M. Zdanowicz, 114G, tzP2, Bud.og.i mat., mgr M. Zdanowicz, 8G, tzL2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 109F, tzW1, Bud.og.i mat., prof. T. Malczyk, 101G, tz      
Wtorek
     P2, Komp.wsp.proj., mgr M. Kaczmarzyk, 114G, tpW1, Arch. światła, mgr M. Kaczmarzyk, 104G, tz  P2, Proj. arch., dr A. Pięt, 104G, tz   
     P2, Graf. komp., mgr M. Kaczmarzyk, 114G, tn          
Sroda
   W1, Proj. arch., mgr A. Tomiczek, 101G, tzW1, Proj. urb., dr A. Pięt, 101G, tzP2, Proj. urb., dr A. Pięt, 16G, tz        
Czwartek
   W1, Konstr.bud., mgr M. Zdanowicz, 21G, tzW1, Mech.bud., mgr M. Zdanowicz, 21G, tpL2, Tech.plast., mgr A. Jaworski, 22G, tz        
     C1, Mech.bud., mgr M. Zdanowicz, 21G, tn          
Piatek
 W1, Teor.urb., dr G. Lasek, 21G, tp  W1, Hist.AiU pol., prof. J. Lewicki, 21G, tz          
Sobota
Niedziela
Legenda
Arch. światła = Architektura światła
Bud.og.i mat. = Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
Graf. komp. = Grafika komputerowa
Hist.AiU pol. = Historia architektury i urbanistyki polskiej
Jęz. ang. = Język angielski
Komp.wsp.proj. = Komputerowe wspomaganie projektowania
Konstr.bud. = Konstrukcje budowlane
Mech.bud. = Mechanika budowli
Proj. arch. = Projektowanie architektoniczne
Proj. urb. = Projektowanie urbanistyczne
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Teor.urb. = Teoria urbanistyki