Plan dla kierunku Pielêgniarstwo, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-05-20 16:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17¯³obek, tz, t/z: 14W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 127D, tp, t/z: 6     
L2, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 12 W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 127D, tp, t/z: 2 4    
 L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 15W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 127D, tz, t/z: 1    
 L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 17      
 L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 16      
  W1, Neur. i PN, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, tz, t/z: 13 L2, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 7  
       L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 9  
       L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 7  
       L2, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 13  
       L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 8  
       L1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 13  
       L1, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 12  
       L1, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8  
       L2, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 14  
       L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 9  
         C2, PO WER 3,5 J.A., mgr J. Nowicka, 5D, tn, t/z: 1      
Wtorek
L2, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 12W1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 11D, tz, t/z: 12 W1, POZ, mgr D. Klonowski, 13D, tn, t/z: 1 3 5  
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17¯³obek, tz, t/z: 14 W1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 13D, tz, t/z: 3 4 5 6 7 8W1, POZ, mgr D. Klonowski, 11D, tp, t/z: 2 4 6  
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 8W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 127D, tz, t/z: 16W1, Ped. i PP, lek.med.I.Rybczak, 13D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9      
L2, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 13 W1, Ped. i PP, lek.med.I.Rybczak, 13D, tz, t/z: 15      
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 9 W1, Ped. i PP, lek.med.I.Rybczak, 13D, tz, t/z: 16      
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 9         
L2, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 14         
L1, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8         
L1, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 12         
L1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 13         
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 7         
L2, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 7         
 L2, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 15 16L1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 17        
 L2, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tn, t/z: 1 3 5  W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 127D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6        
       W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 127D, tz, t/z: 15        
Sroda
L2, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 17¯³obek, tz, t/z: 12W1, Psychia. i PP, lek. med. Micha³ Rybczak, 17D, tz, t/z: 14 15 16 17   
L1, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 17¯³obek, tz, t/z: 14W1, Chir. i PCh, Prof.J. Arendt, 13D, tn, t/z: 10 W1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 17D, tz, t/z: 12  
L1, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8W1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 17D, tp, t/z: 8 S1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 17D, tn, t/z: 7  
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 10 W1, Ch.wew.i PI, prof. E. Zió³ko, 17D, tp, t/z: 6S1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 17D, tp, t/z: 2 4   
L2, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 14 W1, Ch.wew.i PI, prof. E. Zió³ko, 17D, tn, t/z: 1 3 5 7W1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 17D, tz, t/z: 6   
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 7 W1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 17D, tp, t/z: 2 4W1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 17D, tn, t/z: 1 3 5   
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 10 W1, Neur. i PN, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, tz, t/z: 16       
L1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 13         
L1, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 12         
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 8         
L2, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 13         
L2, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 7         
 W1, Chir. i PCh, Prof.J. Arendt, 13D, tn, t/z: 1   C2, PO WER 3,5 J.A., mgr J. Nowicka, 127D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6        
  W1, Chir. i PCh, Prof.J. Arendt, 13D, tn, t/z: 3 5             
  W1, Chir. i PCh, Prof.J. Arendt, 13D, tp, t/z: 6             
Czwartek
L2, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 21D, tz, t/z: 12W1, POZ, mgr D. Klonowski, 11D, tn, t/z: 1    
L1, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 21D, tz, t/z: 14 S1, WF, mgr W. KuŸma, 1O, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13   
L2, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 13C1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 7      
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 8C2, PO WER 3,5 J.A., mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 8 10      
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 10C2, PO WER 3,5 J.A., mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 13      
L2, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 7 C2, PO WER 3,5 J.A., mgr J. Nowicka, 118D, tz, t/z: 14     
L2, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 14         
L1, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8         
L1, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 12         
L1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 13         
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 10         
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 7         
 L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 16      
 L1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 16C1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 15 16 17         
 L1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tn, t/z: 1 3 5C1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6         
Piatek
L2, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 14W1, Neur. i PN, prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 7       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 10W1, Neur. i PN, prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 10       
L1, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 12W1, Neur. i PN, prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 4       
L1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 13W1, Neur. i PN, prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 1 2       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 10         
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 7         
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 8         
L2, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 13         
L2, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 7         
L1, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8         
 W1, Zdr.pub., Prof. A. Brodziak, 118D, tz, t/z: 1W1, Zdr.pub., Prof. A. Brodziak, 118D, tz, t/z: 5         
 C2, PO WER 3,5 J.A., mgr J. Nowicka, 5D, tn, t/z: 3 5W1, Ch.wew.i PI, mgr B. Bia³kowska, 126D, tz, t/z: 4           
 W1, Zdr.pub., Prof. A. Brodziak, 118D, tp, t/z: 2 4 6W1, Zdr.pub., Prof. A. Brodziak, 118D, tz, t/z: 15 16 17           
   W1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 205D, tn, t/z: 3 5W1, Zdr.pub., Prof. A. Brodziak, 118D, tz, t/z: 2 3         
   W1, Ch.wew.i PI, mgr B. Bia³kowska, 126D, tz, t/z: 2W1, Zdr.pub., Prof. A. Brodziak, 118D, tz, t/z: 6          
Sobota
Niedziela
Legenda
Ch.wew.i PI = Choroby wewnêtrzne i pielêgniarstwo internistyczne
Chir. i PCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
Inter. i PI = Interna i pielêgniarstwo internistyczne
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Neur. i PN = Neurologia i pielêgniarstwo neurologiczne
PO WER 3,5 J.A. = jêzyk angielski
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
Ped. i PP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Psychia. i PP = Psychiatria i pielêgniarstwo psychiatryczne
Reh. i PN = Rehabilitacja i pielêgnowanie niepe³nosprawnych
WF = Zajêcia sportowe
Zak.szpit. = Zaka¿enia szpitalne
Zdr.pub. = Zdrowie publiczne