Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-03-15 11:18
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zn, t/z: 1L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zn, t/z: 1
          W1, P.ekon.dz.gosp., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 2A, zn, t/z: 3 5L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 5D, zp, t/z: 94
          W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 5D, zn, t/z: 95L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 5D, zn, t/z: 95
          W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 5D, zn, t/z: 98L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zp, t/z: 93
          W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 5D, zp, t/z: 94L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 5D, zn, t/z: 98
          W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zp, t/z: 93L1, P.ekon.dz.gosp., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, zn, t/z: 3 5
          C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zp, t/z: 2 4L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 2A, zp, t/z: 2 4
           W1, Toksykologia, prof. D. Waniczek, 126D, zn, t/z: 7 9
           W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 108F, zp, t/z: 6 8L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 108F, zp, t/z: 6 8
                 
Sobota
W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. ¯urawiñski, 206F, zp, t/z: 2W1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zp, t/z: 94L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 4 94
W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zp, t/z: 4 6 8W1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zp, t/z: 4 6 8L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 2 3
W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zp, t/z: 94W1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 206F, zp, t/z: 2L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 6 7
C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zn, t/z: 7W1, Toksykologia, prof. D. Waniczek, 206F, zn, t/z: 1L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 95
 C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zn, t/z: 95L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 98
 L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zp, t/z: 93L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 1  
 W1, Toksykologia, prof. D. Waniczek, 103D, zn, t/z: 7 9L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 9  
 W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 5D, zn, t/z: 98L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 5L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 5  
  L1, P.ekon.dz.gosp., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, zn, t/z: 5C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zn, t/z: 3L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zn, t/z: 3 L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zp, t/z: 8    
    L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 5D, zn, t/z: 98W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zp, t/z: 93L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zp, t/z: 93
       W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zn, t/z: 7       
Niedziela
L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 9W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zp, t/z: 4 94L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 6 7
W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zp, t/z: 2W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 6 7 8L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zp, t/z: 4 94
 L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 1L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zz, t/z: 3  
 L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 3 5L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zz, t/z: 1   
 L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zp, t/z: 93W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 11D, zz, t/z: 2 93L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 9
 W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 95L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 4D, zz, t/z: 95 
 W1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 127D, zp, t/z: 6L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 102D, zz, t/z: 9W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 9W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 11D, zz, t/z: 8
 W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. ¯urawiñski, 127D, zp, t/z: 4 94     L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zz, t/z: 5L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 8L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 11D, zz, t/z: 2 93
 W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. ¯urawiñski, 127D, zn, t/z: 7             
 W1, Med.rat., dr n. med. W. ¯urawiñski, 127D, zp, t/z: 8W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. W. ¯urawiñski, 127D, zp, t/z: 8             
Legenda
Chirurgia = Chirurgia
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Intens. terapia = Intensywna terapia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
P.ekon.dz.gosp. = Podstawy ekonomii, przêdsiêbiorczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœæi gosp
Specj.rat.drog. = Specjalistyczne ratownictwo drogowe
Toksykologia = Toksykologia