Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 3 st, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-09-19 15:01
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 206F, zzS1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 101E, zzS2, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 101E, zzL1, Kry.i Krymin., mgr J. Barcik, 101E, zzL3, Kry.i Krymin., mgr J. Barcik, 101E, zz        
     L2, Kry.i Krymin., mgr D. Bednarz, 201E, zz          
Wtorek
   W1, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 206F, zzW1, Oooio, dr T. Iwanek, 206F, zzC1, Oooio, dr T. Iwanek, 101E, zzC2, Oooio, dr T. Iwanek, 101E, zz          
Sroda
 W1, Kry.i Krymin., mgr J. Barcik, 206F, zzL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 207F, zzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 207F, zzL3, JA, mgr M. Czarnobrewy, 207F, zz        
Czwartek
        W1, PA, dr G. Chmielewski, 206F, zzS1, PA, dr G. Chmielewski, 2E, zzC1, Zwalcz. terro., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zzW1, Zwalcz. terro., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101A, zz  
         S2, Zwalcz. terro., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zzS2, Prawo administ., dr G. Chmielewski, 2E, zz    
Piatek
        W1, Bezp. kult., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 206F, zzS1, Bezp. kult., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, zzW1, Bezp.spo³., dr J. Kawalec, 206F, zz     
         S2, Bezp. kult., dr J. Kawalec, 4E, zz       
Sobota
Niedziela
Legenda
Bezp. kult. = Bezpieczeñstwo kulturowe
Bezp.spo³. = Bezpieczeñstwo spo³eczne
JA = Drugi jêzyk obcy
Kry.i Krymin. = Kryminologia i kryminalistyka
Och.Dan.Os. = Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Oooio = Ochrona osób, obiektów i obszarów
PA = Prawo administracyjne
Prawo administ. = Prawo administracyjne
Wsp.syst.polit. = Wspó³czesne systemy polityczne i partyjne
Zwalcz. terro. = Zwalczanie terroryzmu