Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-03-07 16:38
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 4D, zz, t/z: 2L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 4D, zz, t/z: 2
          W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 9L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 9
          W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 108D, zp, t/z: 4L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 4D, zz, t/z: 4
          W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 2A, zz, t/z: 7W1, Reh.po urazach, lek.med. J. Wierzchowiec, 118D, zz, t/z: 95
          W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 118D, zz, t/z: 95W1, Reh.po urazach, lek.med. J. Wierzchowiec, 2A, zz, t/z: 7
          W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 102D, zp, t/z: 6 8W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 101G, zp, t/z: 8
            L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 22D, zp, t/z: 6
                 
Sobota
L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 2 3W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 127D, zp, t/z: 93W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 205D, zn, t/z: 95
L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 6 7 8W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 103D, zp, t/z: 8C1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 127D, zp, t/z: 93W1, Med. s¹dowa, dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zz, t/z: 94
L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zp, t/z: 4 94W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 127D, zz, t/z: 6 7L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 4D, zz, t/z: 7
L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 5L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 5L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 5
 W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 205D, zn, t/z: 95W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 127D, zn, t/z: 95W1, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zz, t/z: 94W1, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zz, t/z: 4
 W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 108D, zz, t/z: 9W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, zz, t/z: 9C1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 127D, zn, t/z: 95C1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 103D, zp, t/z: 8W1, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zz, t/z: 6
    L1, Med. katastrof, mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 1L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 1  
      W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 103D, zz, t/z: 2 3L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 4D, zz, t/z: 3
      W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 103D, zp, t/z: 4 94L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 22D, zz, t/z: 6W1, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zz, t/z: 8
         L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 4 W1, Med. katastrof, dr n. med. W. ¯urawiñski, 108D, zp, t/z: 2
          C1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, zz, t/z: 9     
           L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 9
           W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, zp, t/z: 2   
Niedziela
L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 3L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 4D, zz, t/z: 3L1, Med. katastrof, mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 1W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 11D, zz, t/z: 3
L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 22D, zz, t/z: 95W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 127D, zp, t/z: 93L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 6
 L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 22D, zz, t/z: 94W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 127D, zp, t/z: 94L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 22D, zz, t/z: 94
 W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 11D, zz, t/z: 1L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 5L1, Med. katastrof, mgr I.Szafraniec, 22D, zn, t/z: 3 5L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 1  
    L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, t/z: 1     L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zn, t/z: 5
    W1, Reh.po urazach, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, zz, t/z: 95L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, zz, t/z: 95
    W1, Med. s¹dowa, dr n. med. W. ¯urawiñski, 127D, zz, t/z: 2W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 127D, zp, t/z: 4     
    W1, Med. s¹dowa, dr n. med. W. ¯urawiñski, 127D, zp, t/z: 4 6 8W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 127D, zz, t/z: 2      
       W1, Med.cz. ratunk., dr D. Soko³owski, 127D, zp, t/z: 6 8     
Legenda
Ekon. i finanse = Ekonomia i finasne
Med. katastrof = Medycyna katastrof
Med. s¹dowa = Medycyna s¹dowa
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Reh.po urazach = Rehabilitacja po urazach
Traum. n. ruchu = Traumatologia narz¹du ruchu