Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Zarz¹dzanie Systemami Bezpieczeñstwa, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-13 11:07
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
 W1, PrRegSytKr, dr G. Chmielewski, 2E, tzL1, PrRegSytKr, dr G. Chmielewski, 2E, tzW1, ZSBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 102E, tz, t/z: 1W1, ZSysBNAr., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 102E, tzL1, ZSysBNAr., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 102E, tz    
     W1, ZSBW, prof. dr hab. A. Misiuk, 102E, tp, t/z: 4 6 9 11 13 15        
Piatek
 W1, Bezp.kom.pub.tr, mgr in¿. M. Makówka, 201A, tzL1, ZSBW, mgr in¿. M. Makówka, 102E, tzW1, Politt.bezp.pañ, dr J. Kawalec, 102E, tzL1, Politt.bezp.pañ, dr J. Kawalec, 102E, tz           
Sobota
Niedziela
Legenda
Bezp.kom.pub.tr = Bezpieczeñstwo komunikacji publicznej i transportu
Politt.bezp.pañ = Polityka bezpieczeñstwa pañstwa
PrRegSytKr = Prawne regulacje sytuacji kryzysowych
ZSBW = Zarz¹dzanie systemami bezpieczeñstwa wewnêtrznego
ZSysBNAr. = Zarz¹dzanie systemami bezpieczeñstwa narodowego