Plan dla kierunku Dietetyka 6sem, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2018-02-21 14:41
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, zp L1, Jęz. ang., mgr K. Drabczyk, 102D, zz, t/z: 1 2 3W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 118D, zz, t/z: 1 2 3 4C1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, zz, t/z: 1 2 3 4W1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, zz, t/z: 1 2 3 4W1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, zz, t/z: 5 6
 W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, znW1, Pod. soc., Drewniak T., dr, 118D, zz, t/z: 9L1, Jęz. ang., mgr K. Drabczyk, 102D, zz, t/z: 4 5 6 7 8 9W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 118D, zz, t/z: 8C1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, zz, t/z: 7 8 9W1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, zz, t/z: 7 8 9 
  W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, zz, t/z: 9W1, Pod. soc., Drewniak T., dr, 118D, zn    W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 118D, zz, t/z: 5 6 7W1, Pod. soc., Drewniak T., dr, 118D, zz, t/z: 5 6C1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, zz, t/z: 5 6 
            W1, Pod. soc., Drewniak T., dr, 118D, zz, t/z: 7    
Niedziela
 W1, Żyw.klin., prof.E.Poniewierka, 107D, zzC1, Żyw.klin., prof.E.Poniewierka, 107D, zzL1, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, zz, t/z: 1W1, Org.pracy, dr B.Całyniuk, 108D, zz, t/z: 2 3W1, Org.pracy, dr B.Całyniuk, 108D, zz, t/z: 2 3
      L1, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, zz, t/z: 3 W1, Org.pracy, dr B.Całyniuk, 108D, zz, t/z: 1
      L1, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, zp, t/z: 2 W1, Org.pracy, dr B.Całyniuk, 108D, zz, t/z: 4 5
      W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 107D, zn, t/z: 5W1, Ed.żywieniowa, mgr J.Rydelek, 107D, zn, t/z: 5 7W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 107D, zz, t/z: 4W1, Org.pracy, dr B.Całyniuk, 108D, zz, t/z: 7 8
      W1, Ed.żywieniowa, mgr J.Rydelek, 107D, zz, t/z: 4W1, Ed.żywieniowa, mgr J.Rydelek, 107D, zz, t/z: 4W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 107D, zz, t/z: 8    
      W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 107D, zz, t/z: 7         
       W1, Ed.żywieniowa, mgr J.Rydelek, 107D, zp, t/z: 8      
Legenda
Ed.żywieniowa = Edukacja żywieniowa
Jęz. ang. = Język angielski
Org.pracy = Organizacja pracy
Pod. soc. = Podstawy socjologii
Pod.etyki = Podstawy etyki zawodu
Pr.i ekonomika = Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Wyp.techniczne = Wyposażenie techniczne
Zaj.prak.dietet = Zajęcia praktyczne z dietetyki
Żyw.klin. = Żywienie kliniczne