Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2018-02-06 12:56
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   W1, Geom.wykr., dr K. Dobrowolski, 21G, tpW1, Bud.og.i mat., prof. T. Malczyk, 101G, tzW1, Mech.bud., mgr M. Zdanowicz, 21G, tpL1, Jęz. niem., mgr Mirosław Grudzień, 4E, tzW1, Wst. do proj., dr A. Pięt, 21G, tz     
   C1, Geom.wykr., dr K. Dobrowolski, 21G, tn  C1, Mech.bud., mgr M. Zdanowicz, 21G, tn        
Wtorek
Sroda
   L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 105F, tzL2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 105F, tzW1, Mat.elem., mgr A. Szpara, 21G, tzP1, Wst. do proj., mgr R. Szymończyk, 21G, tzP2, Wst. do proj., mgr R. Szymończyk, 21G, tz    
         P2, Bud.og.i mat., mgr M. Zdanowicz, 8G, tzP1, Bud.og.i mat., mgr M. Zdanowicz, 8G, tz    
Czwartek
     L2, Komp.wsp.proj., mgr M. Kaczmarzyk, 114G, tnL2, Techn. inf., mgr R. Szymończyk, 114G, tzL2, Tech.plast., mgr A. Jaworski, 14G, tz      
     L1, Komp.wsp.proj., mgr M. Kaczmarzyk, 114G, tpL1, Tech.plast., mgr A. Jaworski, 14G, tzL1, Techn. inf., mgr R. Szymończyk, 114G, tz      
Piatek
   C1, Hist.AiU pol., prof. J. Lewicki, 21G, tzW1, Hist.AiU powsz., prof. J. Lewicki, 21G, tzW1, Hist.AiU pol., prof. J. Lewicki, 21G, tzW1, Zag.kul.i szt., prof. J. Lewicki, 21G, tzW1, Teor.arch., dr G. Lasek, 101G, tzL1, Ergon., dr G. Lasek, 104G, tp    
           L2, Ergon., dr G. Lasek, 104G, tn    
Sobota
Niedziela
Legenda
Bud.og.i mat. = Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
Ergon. = Ergonomia
Geom.wykr. = Geometria wykreślna
Hist.AiU pol. = Historia architektury i urbanistyki polskiej
Hist.AiU powsz. = Historia architektury i urbanistyki powszechnej
Jęz. ang. = Język angielski
Jęz. niem. = Język niemiecki
Komp.wsp.proj. = Komputerowe wspomaganie projektowania
Mat.elem. = Matematyka elementarna
Mech.bud. = Mechanika budowli
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Techn. inf. = Technologie informatyczne
Teor.arch. = Teoria architektury
Wst. do proj. = Wstęp do projektowania
Zag.kul.i szt. = Zagadnienia kultury i sztuki