Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2018-02-23 16:03
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 17D, tzW1, Dydaktyka, mgr G.Kulik, 17D, tpL2, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 125D, tp, t/z: 2 4 6 9 11L3, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 124D, tn, t/z: 3 5 7 10 13      
   W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 11D, tnL1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 124D, tn, t/z: 3 5 7 10 13S1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, tn       
     S2, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, tnL3, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tpL2, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp      
     L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp          
Wtorek
 L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tzL2, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tzL3, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz  L3, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 109F, tzP2, Kwal.pierw.pom., dr K. Kamiński, 4D, tzW1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 11D, tn  
     L1, Jęz. niem., mgr Mirosław Grudzień, 4E, tz  P1, Kwal.pierw.pom., dr K. Kamiński, 4D, tz  P4, Kwal.pierw.pom., dr K. Kamiński, 4D, tp  
Sroda
 L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 105F, tzC1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tpL3, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, tnP4, Kwal.pierw.pom., mgr I.Szafraniec, 22D, tpW1, Anat. i fizjol., lek.med. M. Piłot, 11D, tzW1, Kwal.pierw.pom., dr D. Waniczek, 107D, tzW1, Ratown.specjal., dr D. Waniczek, 107D, tz  
 L2, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, tnS2, Psychologia, Dr M. Przepióra-Kapusta, 107D, tnS1, Psychologia, Dr M. Przepióra-Kapusta, 107D, tnW1, Psychologia, Dr M. Przepióra-Kapusta, 205D, tn        
   L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, tnC2, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tp          
Czwartek
 P3, Kwal.pierw.pom., lek.med. M. Piłot, 22D, tp, t/z: 9 11L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 105F, tzW1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 11D, tzL2, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 4D, tpL3, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 4D, tn  
 P3, Kwal.pierw.pom., lek.med. M. Piłot, 22D, tp, t/z: 18    L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 4D, tn W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 13D, tp 
 P3, Kwal.pierw.pom., lek.med. M. Piłot, 22D, tp, t/z: 6          
 P3, Kwal.pierw.pom., lek.med. M. Piłot, 22D, tp, t/z: 14          
Piatek
  W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tn, t/z: 1 W1, P.demogr. biost, R.Jończy, 11D, tn, t/z: 10 13 15         
  W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tn, t/z: 5 8 10 13 15 17 W1, P.demogr. biost, R.Jończy, 11D, tn, t/z: 17W1, Patofizjol., prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp         
  W1, Org.i zarządz., prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, t/z: 2 4 6 9 11             
Sobota
Niedziela
Legenda
Anat. i fizjol. = Anatomia i fizjologia
Chem.subst.nieb = Chemia substancji niebezpiecznych
Dydaktyka = Dydaktyka
Jęz. ang. = Język angielski
Jęz. niem. = Język niemiecki
Kom. społeczna = Komunikacja społeczna
Kwal.pierw.pom. = Kwalifikowana pierwsza pomoc
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
Org.i zarządz. = Organizacja i zarządzanie
P.demogr. biost = Podstawy demografii i biostatystyki
Patofizjol. = Patofizjologia
Pediatria = Pediatria
Prop. prawa = Propedeutyka prawa
Psychologia = Psychologia
Ratown.specjal. = Ratownictwo specjalistyczne