Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2018-02-09 19:47
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 17D, tzL1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tnP2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tnP3, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tn    
   L2, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp            
Wtorek
        W1, Med. sądowa, dr n. med. W. Żurawiński, 205D, tz, t/z: 15 16 17 18W1, Med. katastrof, dr n. med. W. Żurawiński, 205D, tzW1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 11D, tn, t/z: 3 5 7 10 13 15  W1, Med. sądowa, dr n. med. W. Żurawiński, 11D, tn, t/z: 3 5 7 10 13 15 17
           L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, tp, t/z: 2 4 6 9  W1, Med. sądowa, dr n. med. W. Żurawiński, 11D, tp, t/z: 18
           L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, tp, t/z: 14 16 18    
Sroda
   P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tzP3, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tzW1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 13D, tn, t/z: 13W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, tz, t/z: 2 3 4 5 6W1, P.ortopedii, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, tz, t/z: 2 3 4 5 6
         W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 13D, tp, t/z: 9 11     
         L2, Med. katastrof, mgr I.Szafraniec, 22D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8      
         L2, Med. katastrof, mgr I.Szafraniec, 22D, tz, t/z: 10      
         L2, Med. katastrof, mgr I.Szafraniec, 22D, tz, t/z: 14W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 13D, tp, t/z: 14      
Czwartek
  P1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 23D, tzW1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 108D, tzW1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 103D, tzL1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 103D, tn
           L2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 103D, tp
                 
Piatek
  L1, Med.rat., dr B.Bucki, 23D, tnW1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tz, t/z: 1 2L1, Med.rat., dr B.Bucki, 23D, tzW1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, t/z: 4 6 9 11 14L1, Med. katastrof, dr n. med. W. Żurawiński, 22D, tz, t/z: 17W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tn, t/z: 13
  L2, Med.rat., dr B.Bucki, 23D, tpW1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tz, t/z: 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 17 18  C1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, t/z: 18L1, Med. katastrof, dr n. med. W. Żurawiński, 22D, tz, t/z: 1W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tn, t/z: 1 3 5 8
         L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, t/z: 2L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tn, t/z: 3W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tz, t/z: 17
         L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tn, t/z: 1  W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tz, t/z: 2
         L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tn, t/z: 5 8      
         L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, t/z: 13      
         L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, t/z: 17      
          L1, Med. katastrof, dr n. med. W. Żurawiński, 22D, tz, t/z: 5    
          L1, Med. katastrof, dr n. med. W. Żurawiński, 22D, tz, t/z: 8    
          L1, Med. katastrof, dr n. med. W. Żurawiński, 22D, tz, t/z: 13    
          W1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, t/z: 14     
          C1, Ekon. i finanse, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tp, t/z: 4 6 9 11     
Sobota
Niedziela
Legenda
Ekon. i finanse = Ekonomia i finasne
Med. katastrof = Medycyna katastrof
Med. sądowa = Medycyna sądowa
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynności ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
P.ortopedii = Podstawy ortopedii
Traum. n. ruchu = Traumatologia narządu ruchu