Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2018-05-14 17:47
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 1 2 92S1, Psychologia, Dr M. Przepióra-Kapusta, 205D, zn, t/z: 5
          L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zp, t/z: 4 6 8S1, Psychologia, Dr M. Przepióra-Kapusta, 205D, zn, t/z: 7
          L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zn, t/z: 9W1, Psychologia, Dr M. Przepióra-Kapusta, 205D, zn, t/z: 5P2, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 125D, zp, t/z: 4
           W1, Psychologia, Dr M. Przepióra-Kapusta, 205D, zn, t/z: 3P2, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 125D, zp, t/z: 8
           W1, Psychologia, Dr M. Przepióra-Kapusta, 205D, zn, t/z: 7S1, Psychologia, Dr M. Przepióra-Kapusta, 205D, zn, t/z: 3
           C1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 9W1, Dydaktyka, mgr G.Kulik, 108D, zz, t/z: 9
              C1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 6
              C1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 2
                 
Sobota
 W1, Kwal.pierw.pom., dr D. Waniczek, 103D, zp, t/z: 2 4 6 8 10W1, Ratown.specjal., dr D. Waniczek, 103D, zp, t/z: 2 4 6 8 10L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 112D, zn, t/z: 87P2, Rezerw., mgr O. Wierzchowiec, 103D, zn, t/z: 3 W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 1A, zn, t/z: 1 
 W1, Kwal.pierw.pom., dr D. Waniczek, 103D, zn, t/z: 87W1, Ratown.specjal., dr D. Waniczek, 103D, zn, t/z: 87P1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 124D, zp, t/z: 4 6P1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 124D, zn, t/z: 3 W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 1A, zn, t/z: 3 5 7  
 W1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 107D, zn, t/z: 3 5 7 9L1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 1 92W1, P.demogr. biost, prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zn, t/z: 5 7W1, Dydaktyka, mgr G.Kulik, 205D, zz, t/z: 8 
 W1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 107D, zz, t/z: 1 92L1, Kwal.pierw.pom., prof.K. Sosada, 23D, zn, t/z: 3 5 7 9W1, Org.i zarządz., prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zz, t/z: 1 92W1, Dydaktyka, mgr G.Kulik, 103D, zp, t/z: 92 
       L1, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 124D, zp, t/z: 2L1, P.demogr. biost, mgr A. Szpara, 2H, zz, t/z: 8 9W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zp, t/z: 2 4 6S1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zp, t/z: 2 4 6
        P1, Rezerw., mgr O. Wierzchowiec, 103D, zn, t/z: 3 L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zn, t/z: 9C1, Patofizjol., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 9  
        P2, Chem.subst.nieb, prof P. Malinowski, 124D, zn, t/z: 3       
Niedziela
W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 11D, zp, t/z: 4 6 8 10L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 92W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 11D, zp, t/z: 92L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 11D, zp, t/z: 92
W1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 11D, zp, t/z: 92L1, Met.naucz. PP, dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, t/z: 4 6 8 10W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 11D, zp, t/z: 4 6 8 10L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 11D, zp, t/z: 4 6
 W1, Anat. i fizjol., lek.med. M. Piłot, 103D, zn, t/z: 3W1, Patofizjol., dr D. Sokołowski, 103D, zn, t/z: 1 3 5 7 9 87L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 107F, zn, t/z: 1 3 5 7 9 87 
 W1, Anat. i fizjol., lek.med. M. Piłot, 103D, zn, t/z: 7 9 87 W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 11D, zp, t/z: 2L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 11D, zp, t/z: 2 
 W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 205D, zp, t/z: 2        L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 11D, zp, t/z: 10
 W1, Anat. i fizjol., lek.med. M. Piłot, 103D, zn, t/z: 5W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 118D, zn, t/z: 5        W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 107D, zp, t/z: 8
  W1, Prop. prawa, mgr D. Klonowski, 210A, zn, t/z: 1          
Legenda
Anat. i fizjol. = Anatomia i fizjologia
Chem.subst.nieb = Chemia substancji niebezpiecznych
Dydaktyka = Dydaktyka
Jęz. ang. = Język angielski
Kom. społeczna = Komunikacja społeczna
Kwal.pierw.pom. = Kwalifikowana pierwsza pomoc
Met.naucz. PP = Metodyka nauczania pierwszej pomocy
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
Org.i zarządz. = Organizacja i zarządzanie
P.demogr. biost = Podstawy demografii i biostatystyki
Patofizjol. = Patofizjologia
Pediatria = Pediatria
Prop. prawa = Propedeutyka prawa
Psychologia = Psychologia
Ratown.specjal. = Ratownictwo specjalistyczne
Rezerw. = Rezerwacja