Plan dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2018-02-07 15:02
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           L1, Nauki o mater., JG, 28CKZiU, zp, t/z: 2 4  
           L2, Nauki o mater., JG, 28CKZiU, zn, t/z: 3 5  
           L1, Nauki o mater., JG, 28CKZiU, zp, t/z: 6L2, Nauki o mater., JG, 28CKZiU, zp, t/z: 6  
Sobota
 L1, Komp.wsp.proj., mgr Tomasiak, 1H, znC1, Matem., mgr A. Szpara, 1A, znW1, Mikro. i Makroe, dr P. Wozniak, 2A, znW1, Praw.gosp., W. Karwowski, 102A, zpW1, Proj. inż., dr P.Bernat, 101A, znP1, Proj. inż., dr P.Bernat, 2A, zpP1, Proj. inż., dr P.Bernat, 102A, zp
 L2, Komp.wsp.proj., mgr Tomasiak, 1H, zpW1, Etyka biznesu, Drewniak T., dr, 1A, zpW1, Komp.wsp.proj., mgr Tomasiak, 3H, zpC1, Mikro. i Makroe, dr P. Wozniak, 2A, znW1, Praw.gosp., W. Karwowski, 102A, zpP2, Proj. inż., dr P.Bernat, 2A, znP2, Proj. inż., dr P.Bernat, 101A, zn
                 
Niedziela
 W1, Mat. i stat., mgr T. Grabowski, 1A, zpW1, Fiz., Prof. S. Szymura, 102A, znW1, Nauki o mater., Prof. S. Szymura, 102A, zzW1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 102A, zpL2, Fiz., dr M. Kudzia, 1004D, znL1, Zarz.prod.i usł, dr M. Kołosowski, 3H, zpL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zp  
 W1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 102A, znC1, Fiz., Prof. S. Szymura, 102A, zp  L1, Fiz., dr M. Kudzia, 1004D, znL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zn  
       L2, Zarz.prod.i usł, dr M. Kołosowski, 3H, zn, t/z: 3 5 7 9    L2, Zarz.prod.i usł, dr M. Kołosowski, 3H, zp, t/z: 10  
Legenda
Etyka biznesu = Etyka biznesu
Fiz. = Fizyka
JA = Drugi język obcy
Komp.wsp.proj. = Komputerowe wspomaganie projektowania
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Matem. = Matematyka
Mikro. i Makroe = Mikroekomia i Makroekonima
Nauki o mater. = Nauki o Materiałach
Praw.gosp. = Prawo gospodarcze
Proj. inż. = Projektowanie Inżynierskie
Zarz.prod.i usł = Zarządzanie produkcją i usługami