Plan dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność ZPiU, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2018-02-06 13:04
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
     W1, Rezerw., dr P.Bernat, 201A, zz          
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Etyka biznesu, Drewniak T., dr, 102A, zzW1, Sys.CAP/CAM OSN, mgr Tomasiak, 1H, zzL1, Sys.CAP/CAM OSN, mgr Tomasiak, 3H, zzP1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, zp    
       S1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 102A, zn, t/z: 7 9S1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 102A, zn, t/z: 9
       W1, Odn. źród.ener., prof. J.Duda, 102A, zn, t/z: 1 3 5P1, Odn. źród.ener., prof. J.Duda, 102A, zn, t/z: 1 3 5S1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 102A, zn, t/z: 1 3 5 7  
Niedziela
 L1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 3H, zn, t/z: 7W1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 2A, znL1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 209A, zpL1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 3H, zpP1, Proj., dr Tomasz Wanat, 209A, zn  
 L1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 3H, zn, t/z: 1P1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 209A, zp, t/z: 2 4 6W1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 2A, znW1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 2A, znW1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 2A, zp, t/z: 8      
 W1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 102A, zp, t/z: 2 4 6S1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 209A, zp, t/z: 8 10    L1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 209A, zp, t/z: 10      
 L1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 209A, zp, t/z: 8 10      S1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 2A, zp, t/z: 4      
  L1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 3H, zn, t/z: 9      W1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 2A, zp, t/z: 2      
         L1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 209A, zp, t/z: 6      
Legenda
Etyka biznesu = Etyka biznesu
JA = Drugi język obcy
Komp. wsp. zarz = Komputerowe wspomaganie zarządzania
Odn. źród.ener. = Odnawialne źródła energii
Org. prod. i us = Organizacja produkcji i usług
Proj. = Projekt
Rezerw. = Rezerwacja
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
Sys.CAP/CAM OSN = Systemy CAP/CAM i OSN
Tech. przyg. pr = Technologiczne rzygot. produkcji wspom. komp
Zint.sys.zarz. = Zintegrowane systemy zarządzania