Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2018-05-09 13:53
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
C1, Konsult., D. Sendecka, 15H, tz  W1, Fort. Jazz., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tzW1, Kontrabas, mgr Piasecki G., 13H, tz  C1, Konsult., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz  W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 102A, tn C1, Konsult., D. Sendecka, 15H, tz
    W1, Śpiew sol., D. Sendecka, 15H, tz   C1, Big Band, mgr J.Bothur, 105H, tz      
Wtorek
       W1, Śpiew sol., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz  C1, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzC1, Konsult., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz  
Sroda
   C1, Kszt. sł., mgr R.Hudaszek, 105H, tzW1, AnalizaDJ, mgr R.Hudaszek, 105H, tzC1, Komp. i aranż., mgr R.Hudaszek, 105H, tzW1, Techn. inf., mgr M. Malski, 1A, tp, t/z: 16 18C1, Konsult., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tzW1, Śpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tzW1, Śpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tzC1, Har.jazz., dr P.Schmidt, 108H, tzC1, Improw., dr P.Schmidt, 108H, tz 
    C1, Konsult., dr P.Schmidt, 14H, tz  W1, Techn. inf., mgr M. Malski, 1A, tp, t/z: 2 4 6 9 11W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tzC1, Konsult., Meira J.prof.dr hab., 13H, tz  C1, Konsult., dr P.Schmidt, 14H, tzC1, Konsult., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz  
Czwartek
  C1, Gra na fort., mgr A. Brzeźnicka, 8H, tz  C1, Zespół inst., dr A. Buczek, 12H, tzC1, Chór, mgr Drożdżal M., 105H, tzC1, Techn. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 112D, tn, t/z: 5 W1, Techn. inf., mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 15C1, Techn. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 112D, tn, t/z: 3 5 8 10 13 15 17C2, Konsult., dr A. Buczek, 12H, tz 
  C2, Konsult., dr A. Buczek, 12H, tz    W1, Perkusja, dr A. Buczek, 12H, tz        
Piatek
   C1, Techn. nagł., mgr C. Wojciechowski, 206H, tz C1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 108F, tz          
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzieła jazzowego
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Fort. Jazz. = Fortepian Jazzowy
Gra na fort. = Gra na fortepianie
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Improw. = Improwizacja
Jęz. ang. = Język angielski
Komp. i aranż. = Kompozycja i aranżacja
Konsult. = Konsultacje
Kontrabas = Kontrabas Gitara basowa
Kszt. sł. = Kształcenie słuchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
Perkusja = Perkusja
Techn. inf. = Technologie informatyczne
Techn. nagł. = Techniki nagłośnienia
Zesp. wok. = Zespół wokalny
Zespół inst. = Zespół inst.
Śpiew sol. = Śpiew solowy