Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2018-05-09 13:53
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 C2, Dyryg.z metod., mgr Drożdżal M., 8H, tzC1, Zesp. wok., mgr Drożdżal M., 12H, tzW1, PropedTechNagło, mgr C. Wojciechowski, 105H, tzC2, wokal s., D. Sendecka, 15H, tzC1, Kszt. sł., mgr J.Bothur, 108H, tzC3, wokal s., D. Sendecka, 15H, tzW1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 8H, tz, t/z: 14W1, PropedTechNagło, Czajkowska M. dr, 206H, tz, t/z: 15W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 102A, tn  
         W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 8H, tz, t/z: 10  W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 8H, tz, t/z: 6  
         W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 8H, tz, t/z: 6  W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 8H, tz, t/z: 10  
             W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 8H, tz, t/z: 14   
Wtorek
     W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 6          
     W1, MetEdMłodziDor, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 10          
Sroda
 C1, Konsult., mgr Drożdżal M., 8H, tz W1, AnalizaDJ, mgr R.Hudaszek, 105H, tz  W1, Techn. inf., mgr M. Malski, 1A, tp, t/z: 2 4 6 9 11W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tz   C1, Techn. inf., mgr A. Dudek, 2H, tp  
       W1, Techn. inf., mgr M. Malski, 1A, tp, t/z: 16 18        
Czwartek
 C3, Dyryg.z metod., mgr Drożdżal M., 108H, tzC5, Fort. Jazz., mgr A. Brzeźnicka, 9H, tzC1, Gra na f.i akom, mgr A. Brzeźnicka, 8H, tz  C1, Chór, mgr Drożdżal M., 105H, tz C1, MetEdMłodziDor, Rękas A.,mgr, 108H, tzW1, Techn. inf., mgr M. Malski, 2A, tz, t/z: 15    
Piatek
 C1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 108F, tz     W1, Har.jazz., dr Furtas P., 206H, tz       
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzieła jazzowego
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyką prowadzenia zespołów
Fort. Jazz. = Fortepian Jazzowy
Gra na f.i akom = Gra na fortepianie i akompaniament
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Jęz. ang. = Język angielski
Konsult. = Konsultacje
Kszt. sł. = Kształcenie słuchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
MetEdMłodziDor = Metodyka edukacji muzycznej młodzieży i dorosłych
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
PropedTechNagło = Propedeutyka techniki nagłośnienia
Techn. inf. = Technologie informatyczne
Zesp. wok. = Zespół wokalny
wokal s. = wokal solo