Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-04-25 9:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
    P1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 16G, tzL1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 104F, tzW1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, tzW1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tnC1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tn   
          L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tp     
Wtorek
 P1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, tzW1, Wst. do proj., dr A.Piêt, 21G, tzW1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tn           
    C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, tp           
Sroda
Czwartek
   L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 108F, tzL1, Tech.informac., mgr R.Szymoñczyk, 114G, tz, t/z: 6 7L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 14G, tz, t/z: 6 7  
      L1, Tech.informac., mgr R.Szymoñczyk, 114G, tz, t/z: 17L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 14G, tz, t/z: 17   
      L1, Tech.informac., mgr R.Szymoñczyk, 114G, tz, t/z: 13L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 14G, tz, t/z: 13   
      L1, Tech.informac., mgr R.Szymoñczyk, 114G, tz, t/z: 4L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 14G, tz, t/z: 4   
      L1, Tech.informac., mgr R.Szymoñczyk, 114G, tz, t/z: 1 2L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 14G, tz, t/z: 1 2   
      W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 3W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 15 16     
      W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 15 16W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 3     
      W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 8W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 8     
      W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 12W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 12     
Piatek
 W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 8L1, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 15 16W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 7       
 W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 16G, tn, t/z: 3 5 7L1, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tn, t/z: 3 5 7W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 1       
 W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 15 16L1, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 12W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tp, t/z: 2 4 6        
 W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 12L1, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tz, t/z: 8W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 17        
   W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 16G, tn, t/z: 1L1, Ergon., dr G.Lasek, 16G, tn, t/z: 1W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, tz, t/z: 13        
     W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 12C1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 12      
     W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 15 16C1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 8      
     W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 8C1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 3      
     W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 3C1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 15 16      
Sobota
Niedziela
Legenda
Bud.og.i mat. = Budownictwo ogólne i materia³oznawstwo
Ergon. = Ergonomia
Geom.wykr. = Geometria wykreœlna
Hist.AiU pol. = Historia architektury i urbanistyki polskiej
Hist.AiU pow. = Historia architektury i urbanistyki powszechnej
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Komp.wsp.proj. = Komputerowe wspomaganie projektowania
Mech.bud. = Mechanika budowli
Tech.informac. = Technologia informacyjna
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Teor.arch. = Teoria architektury
Wst. do proj. = Wstêp do projektowania
Zag.kul.i szt. = Zagadnienia kultury i sztuki