Plan dla kierunku Pielêgniarstwo, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-05-27 14:47
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 1       
L1, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 3       
L4, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 2       
L3, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 1       
L4, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 1       
L3, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 2       
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 3       
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 4       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 4       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 3       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 2       
  W1, POWER3.5-SZ3, x, 118D, tz, t/z: 16     
Wtorek
L2, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 4W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 126D, tz, t/z: 8    
L4, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 1W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 126D, tz, t/z: 7W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 127D, tz, t/z: 7   
L3, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 2W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 127D, tz, t/z: 6W1, Ped. i PP, lek.med.I.Rybczak, 127D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6    
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 3W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 126D, tz, t/z: 8      
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 4       
L4, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 2       
L3, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 1       
L1, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 3       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 4       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 3       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 2       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 1       
  W1, POWER3.5-SZ3, x, 102D, tz, t/z: 16     
      W1, Anest . i piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, tn, t/z: 12W1, Bad. n. w piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 13D, tn, t/z: 12     
      W1, Anest . i piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 205D, tn, t/z: 14W1, Bad. n. w piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 205D, tn, t/z: 14      
Sroda
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 1S1, Bad. n. w piel., Prof.J. Arendt, 13D, tz, t/z: 8    
L2, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 4S1, Bad. n. w piel., Prof.J. Arendt, 13D, tz, t/z: 1 2 3 4 5    
L4, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 1       
L3, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 2       
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 3       
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 4       
L4, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 2       
L3, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 1       
L1, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 3       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 4       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 3       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 2       
 S1, Bad. n. w piel., Prof.J. Arendt, 107D, tz, t/z: 12   W1, POWER DOROTHEA, x, 112D, tz, t/z: 17  
  W1, POWER3.5-SZ3, x, 13D, tz, t/z: 16     
  S1, Bad. n. w piel., Prof.J. Arendt, 107D, tz, t/z: 13  S1, Bad. n. w piel., Prof.J. Arendt, 13D, tz, t/z: 6 7       
Czwartek
L2, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 4      
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 1       
L1, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 3       
L4, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 2       
L3, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 1       
L4, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 1       
L3, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 2       
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 3       
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 4       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 4       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 3       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 2       
    W1, Bad. n. w piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 107D, tn, t/z: 12W1, POWER3.5-SZ1, x, 20D, tz, t/z: 12    
Piatek
L2, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 4W1, POWER3.5-SZ1, x, 20D, tz, t/z: 12    
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 102D, tz, t/z: 10W1, A.i piel.z¿, dr B.Bucki, 13D, tz, t/z: 10 12 13W1, Bad. n. w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 107D, tp, t/z: 2 4       
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 126D, tz, t/z: 15W1, A.i piel.z¿, dr B.Bucki, 13D, tp, t/z: 15 17W1, POWER3.5-SZ1, x, 5D, tz, t/z: 10       
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 126D, tz, t/z: 14   W1, PG i PPG, lek.med M. Lenart, 127D, tp, t/z: 13 15 17       
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 126D, tz, t/z: 13   W1, PG i PPG, lek.med M. Lenart, 13D, tp, t/z: 6 8       
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 102D, tz, t/z: 12            
Sobota
Niedziela
Legenda
A.i piel.z¿ = Anestezjologia i pielêgniarstwo w zagro¿eniu ¿ycia
Anest . i piel. = Anestezjologia i pielêgniarstwo w ¿agro¿eniu ¿ycia
Bad. n. w piel. = Badania naukowe w pielêgniarstwie
PG i PPG = Po³o¿nictwo, ginekologia i piel. po³o¿niczo-ginekologic
POWER DOROTHEA = POWER 3.5 - ADPIECare Dorothea
POWER3.5-SZ1 = POWER 3.5 - Pielêgniarstwo operacyjne
POWER3.5-SZ2 = POWER 3.5 - Jêzyk migowy
POWER3.5-SZ3 = POWER 3.5 - Kompetencje miêkkie
Ped. i PP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Po³o¿.ginekol. = Po³o¿nictwo i ginekologia