Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-03-19 13:34
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
    W1, Konstr.bud., dr P.Opa³ka, 21G, tzP1, Proj.arch., dr A.Piêt, 104G, tzW1, Proj.arch., dr A.Piêt, 101G, tz     
      P2, Konstr.bud., dr P.Opa³ka, 21G, tz         
Wtorek
   L2, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tpW1, Soc.MiM, Drewniak T., dr, 101G, tzP2, Proj.urb., dr A.Piêt, 104G, tzW1, Proj.urb., dr P.Opa³ka, 101G, tz     
   L1, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tn  P1, Proj.urb., mgr A.Tomiczek, 11G, tz       
Sroda
Czwartek
  P2, Proj.arch., mgr A.Tomiczek, 104G, tzL1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 17L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 6 7       
  P1, Konstr.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tzL1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 109F, tzL1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 8 10 12L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 17       
      L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 4L2, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 8 10 12       
      L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 13L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 4       
      L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tn, t/z: 3 5L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 13       
      L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 14 15 16L2, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tn, t/z: 3 5       
      L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 6 7L2, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 14 15 16       
      L1, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 1 2L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 1 2       
      L2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 109F, tz         
Piatek
 W1, Infr.techn., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 10L2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 108F, tz          
 W1, Infr.techn., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 17            
 W1, Infr.techn., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 13 14            
 W1, Infr.techn., dr G.Lasek, 21G, tp, t/z: 2 4 6            
 W1, Infr.techn., dr G.Lasek, 21G, tz, t/z: 1              
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 8            
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 3            
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 15 16            
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 12            
Sobota
Niedziela
Legenda
Graf. komp. = Grafika komputerowa
Hist.AiU wspó³. = Historia architektury i urbanistyki wspó³czesnej
Infr.techn. = Infrastruktura techniczna
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Konstr.bud. = Konstrukcje budowlane
Proj.arch. = Projektowanie architektoniczne
Proj.urb. = Projektowanie urbanistyczne
Soc.MiM = Socjologia mieszkalnictwa i miasta
Tech.plast. = Techniki plastyczne