Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 zaoczni, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2018-02-16 1:29
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 2E, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6C1, Syst. ratow.gaś, Makówka M., 201E, zz
           C1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 125D, zz, t/z: 7 8 9   
Sobota
 W1, Postęp.admin., dr G. Chmielewski, 2E, tzW1, Postęp.admin., dr G. Chmielewski, 2E, tzW1, BSL, dr G. Chmielewski, 2E, tzW1, Wiktymologia, dr T. Iwanek, 2E, tzL1, Wiktymologia, dr T. Iwanek, 2E, tzW1, ZSK, dr G. Kwaśniak, 201E, tzW1, ZSK, dr G. Kwaśniak, 201E, tzW1, Bezp.kom.pub.tr, Makówka M., 1E, zz 
Niedziela
 L1, Język czeski, Svoboda T. mgr, 101E, zzW1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 101E, zzL1, Zwalcz. przestę, mgr D. Bednarz, 101E, zz       
Legenda
BSL = Bespieczeństwo społeczności lokalnych
Bezp.kom.pub.tr = Bezpieczeństwo komunikacji publicznej i transportu
Język czeski = Język czeski
Ochr. p. skaż. = Ochrona przed skażeniami
Postęp.admin. = Postępowanie administracyjne
Syst. ratow.gaś = System ratowniczo-gaśniczy
Wiktymologia = Wiktymologia
ZSK = Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Zwalcz. przestę = Zwalczanie przestępczości