Plan dla kierunku Architektura (AŒ), tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-26 12:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
    W1, Konstr.bud., dr P.Opa³ka, 21G, tzP2, Konstr.bud., dr P.Opa³ka, 21G, tzW1, Arch. œwiat³a, mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tnW1, Proj.arch., dr A.Piêt, 101G, tz     
        W1, Podst.ob.i t.oœ, mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tp       
Wtorek
   L2, Graf. komp., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tpW1, Soc.MiM, Drewniak T., dr, 101G, tzP2, Proj.urb., dr A.Piêt, 104G, tzW1, Proj.urb., dr P.Opa³ka, 101G, tz     
Sroda
Czwartek
  P2, Proj.arch., mgr A.Tomiczek, 104G, tzL2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 109F, tzL2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 6 7       
        L2, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 8 10 12       
        L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 17       
        L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 1 2       
        L2, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tz, t/z: 14 15 16       
        L2, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 22G, tn, t/z: 3 5       
        L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 13       
        L2, Tech.plast., dr M. Korpa³a, 22G, tz, t/z: 4       
Piatek
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 8L2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 108F, tz          
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 12            
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 15 16            
  W1, Hist.AiU wspó³., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 3            
Sobota
Niedziela
Legenda
Arch. œwiat³a = Architektura œwiat³a
Graf. komp. = Grafika komputerowa
Hist.AiU wspó³. = Historia architektury i urbanistyki wspó³czesnej
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Konstr.bud. = Konstrukcje budowlane
Podst.ob.i t.oœ = Podstawy obliczeñ i techniki oœwietlenia
Proj.arch. = Projektowanie architektoniczne
Proj.urb. = Projektowanie urbanistyczne
Soc.MiM = Socjologia mieszkalnictwa i miasta
Tech.plast. = Techniki plastyczne