Plan dla kierunku Architektura (AŒ), tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-04-12 16:26
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 P2, Proj.ilum.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tzW1, Proj.urb., dr P.Opa³ka, 101G, tz   W1, Proj.ilum.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tzW1, Wid.scen., mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tzP2, Wid.scen., mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tzW1, Zin.syst.s.oœw., mgr M.Kaczmarzyk, 16G, tz  
Sroda
Czwartek
       W1, Akty praw.miej., mgr A.Tomiczek, 101G, tz, t/z: 4 5 6P2, Proj.urb., mgr A.Tomiczek, 104G, tz    
Piatek
 S1, Sem. dypl., prof. B.Szuba, 101G, tz, t/z: 10 12 13 14W1, Akty praw.miej., mgr A.Tomiczek, 101G, tz, t/z: 7 8W1, Proj.arch., dr G.Lasek, 101G, tzP2, Proj.arch., prof. B.Szuba, 16G, tz, t/z: 1 2 3      
   P2, Proj.arch., prof. B.Szuba, 16G, tz, t/z: 13 14 P2, Proj.arch., prof. B.Szuba, 16G, tz, t/z: 8 10 12 13 14 15 16 17      
    P2, Proj.arch., prof. B.Szuba, 16G, tz, t/z: 10            
Sobota
Niedziela
Legenda
Akty praw.miej. = Akty prawa miejscowego
Proj.arch. = Projektowanie architektoniczne
Proj.ilum.arch. = Projektowanie iluminacji architektonicznej
Proj.urb. = Projektowanie urbanistyczne
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
Wid.scen. = Widowiska sceniczne
Zin.syst.s.oœw. = Zintegrowane systemy sterowania oœwietleniem