Plan dla kierunku Architektura, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-04-17 12:25
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, zz, t/z: 1
           W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, zz, t/z: 4
           W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, zz, t/z: 7
           W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 93W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 95
           L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, zz, t/z: 3L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, zz, t/z: 9
           L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, zz, t/z: 9L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, zz, t/z: 5 6
           L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, zz, t/z: 5 6L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, zz, t/z: 2
           L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 105F, zz, t/z: 2L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, zz, t/z: 3
           W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 8W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 93
           W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 95W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 8
                 
Sobota
 W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, zz, t/z: 1L1, Tech.informac., dr G.Lasek, 114G, zz, t/z: 4L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, zz, t/z: 93 
 W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, zz, t/z: 4L1, Tech.informac., dr G.Lasek, 114G, zz, t/z: 7W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 4P1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 104G, zz, t/z: 4
 W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 21G, zz, t/z: 7L1, Tech.informac., dr G.Lasek, 114G, zz, t/z: 1P1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 1P1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 104G, zz, t/z: 3 
 C1, Hist.AiU pol., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 2L1, Ergon., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 3 94P1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 6P1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 104G, zz, t/z: 6  
 C1, Hist.AiU pol., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 3 94L1, Ergon., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 2L1, Tech.informac., dr G.Lasek, 114G, zz, t/z: 5P1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 3P1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 104G, zz, t/z: 5 95 
 W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 95W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 95P1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 5 95W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 94 
 W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 93W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 8P1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 7 8 9P1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 104G, zz, t/z: 1 2 
 W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 8W1, Hist.AiU pol., prof. J.Lewicki, 21G, zz, t/z: 93   P1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 104G, zz, t/z: 7 8 9 
 C1, Hist.AiU pol., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 5 6L1, Ergon., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 9W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 2L1, Tech.informac., dr G.Lasek, 114G, zz, t/z: 2    
 C1, Hist.AiU pol., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 9L1, Ergon., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 5 6W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 9L1, Tech.informac., dr G.Lasek, 114G, zz, t/z: 94    
      W1, Teor.arch., dr G.Lasek, 21G, zz, t/z: 3 94L1, Tech.informac., dr G.Lasek, 114G, zz, t/z: 9       
        L1, Tech.informac., dr G.Lasek, 114G, zz, t/z: 3       
Niedziela
W1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, zz, t/z: 4 5 6 7 8 9 95W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, zp, t/z: 2C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, zp, t/z: 4L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 1 2W1, Wst. do proj., dr A.Piêt, 21G, zz, t/z: 8  
W1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, zz, t/z: 3W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 5 6C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zn, t/z: 1 3 95L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 5 6 7 8 9W1, Wst. do proj., dr A.Piêt, 21G, zz, t/z: 5 6 7 95   
W1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, zz, t/z: 1 2W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zn, t/z: 1 3 95C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 21G, zz, t/z: 5 6L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, zz, t/z: 95W1, Wst. do proj., dr A.Piêt, 21G, zz, t/z: 1 2   
   W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, zz, t/z: 7 8 9C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, zz, t/z: 7 8 9L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 4     
   W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, zp, t/z: 4C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, zp, t/z: 2L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 3     
    L1, Komp.wsp.proj., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, zz, t/z: 93L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, zz, t/z: 93    
Legenda
Bud.og.i mat. = Budownictwo ogólne i materia³oznawstwo
Ergon. = Ergonomia
Geom.wykr. = Geometria wykreœlna
Hist.AiU pol. = Historia architektury i urbanistyki polskiej
Hist.AiU pow. = Historia architektury i urbanistyki powszechnej
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Komp.wsp.proj. = Komputerowe wspomaganie projektowania
Mech.bud. = Mechanika budowli
Tech.informac. = Technologia informacyjna
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Teor.arch. = Teoria architektury
Wst. do proj. = Wstêp do projektowania
Zag.kul.i szt. = Zagadnienia kultury i sztuki