Plan dla kierunku Architektura, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-26 12:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           P1, Proj.arch., dr G.Lasek, 16G, zz, t/z: 1 2 93
           P1, Proj.arch., dr G.Lasek, 16G, zz, t/z: 4 5 6 7 8 9 95
                 
Sobota
 W1, Proj.arch., dr G.Lasek, 16G, zz, t/z: 1W1, Proj.urb., dr P.Opa³ka, 16G, zz, t/z: 4   S1, Sem. dypl., prof. B.Szuba, 16G, zz, t/z: 2 93
 W1, Proj.arch., dr G.Lasek, 16G, zz, t/z: 4 95W1, Proj.wnêtrz, prof. B.Szuba, 16G, zz, t/z: 1 2 93W1, Bud.ekolog., prof. B.Szuba, 16G, zz, t/z: 5 6 7 8 9 95P1, Bud.ekolog., prof. B.Szuba, 16G, zz, t/z: 5 6 7 8 9 95  
 W1, Proj.arch., dr G.Lasek, 16G, zz, t/z: 7 8W1, Proj.wnêtrz, prof. B.Szuba, 16G, zz, t/z: 5 6 7 8 9 95W1, Bud.ekolog., prof. B.Szuba, 16G, zz, t/z: 1 2 93P1, Bud.ekolog., prof. B.Szuba, 16G, zz, t/z: 1 2 93  
 W1, Akty praw.miej., mgr A.Tomiczek, 16G, zz, t/z: 2 93             
 W1, Akty praw.miej., mgr A.Tomiczek, 16G, zz, t/z: 5 6             
 W1, Akty praw.miej., mgr A.Tomiczek, 16G, zz, t/z: 9             
Niedziela
W1, Bud.ekolog., prof. B.Szuba, 16G, zz, t/z: 2W1, Proj.urb., dr P.Opa³ka, 16G, zz, t/z: 1 2P1, Proj.wnêtrz, mgr A.Jaworski, 16G, zz, t/z: 1 2P1, Proj.urb., dr A.Piêt, 16G, zz, t/z: 1 2     
W1, Proj.wnêtrz, prof. B.Szuba, 16G, zz, t/z: 1W1, Proj.urb., dr P.Opa³ka, 16G, zz, t/z: 5 6 7 8 95P1, Proj.wnêtrz, mgr A.Jaworski, 16G, zz, t/z: 5 6 7 8 95P1, Proj.urb., dr A.Piêt, 16G, zz, t/z: 9    
 P1, Proj.wnêtrz, mgr A.Jaworski, 16G, zz, t/z: 9P1, Proj.urb., dr A.Piêt, 16G, zz, t/z: 93    
 P1, Proj.wnêtrz, mgr A.Jaworski, 16G, zz, t/z: 93P1, Proj.urb., dr A.Piêt, 16G, zz, t/z: 5 6 7 8 95     
 P1, Proj.wnêtrz, mgr A.Jaworski, 16G, zz, t/z: 5 6 7 8 95              
Legenda
Akty praw.miej. = Akty prawa miejscowego
Bud.ekolog. = Budynki ekologiczne
Proj.arch. = Projektowanie architektoniczne
Proj.urb. = Projektowanie urbanistyczne
Proj.wnêtrz = Projektowanie wnêtrz
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe