LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK [ .pdf]

Kalendarz akademicki 2015/2016 (semestr letni) [ .pdf]

 


Architektura

 •  stacjonarne sem.2 (2016-03-15 10:19)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-03-09 13:14)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-03-09 13:14)
  Architektura (AŚ)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-03-09 13:15)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-03-09 13:16)
  Architektura (KiOZ)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-04-01 17:12)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-04-01 17:12)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •  stacjonarne sem.2 (2016-03-02 8:49)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-02-18 18:28)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-02-18 18:28)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-18 18:28)
 •  stacjonarne sem.7 (2016-03-14 8:15)
 •  niestacjonarne sem.2 (2016-02-17 17:55)
 •  niestacjonarne sem.4 (2016-02-18 18:29)
 •  niestacjonarne sem.6 (2016-02-12 15:29)
  Dietetyka 6sem
 •  stacjonarne sem.2 (2016-02-24 10:41)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-02-05 8:56)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-12 11:16)
 •  niestacjonarne sem.2 (2016-02-05 8:56)
 •  niestacjonarne sem.4 (2016-03-01 10:15)
 •  niestacjonarne sem.6 (2016-03-01 10:15)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.2 (2016-03-17 8:32)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-03-04 16:56)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.2 (2016-03-08 13:02)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-02-08 13:23)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-15 11:35)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.2 (2016-02-29 20:14)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-02-15 10:11)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-29 20:14)
  Finanse i rachunkowośc A
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-11 8:42)
  Finanse i rachunkowośc P
 •  stacjonarne sem.2 (2016-02-24 8:58)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-02-12 15:37)
  Finanse i rachunkowośc specjalnośc rachunkowośc i kontrola finansowa
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-11 8:41)
  Finanse i rachunkowośc- specjalnośc finanse przedsiębiorstw
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-11 8:41)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.2 (2016-06-07 12:12)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-18 21:15)
 •  niestacjonarne sem.2 (2016-03-07 10:28)
  Informatyka BSISI
 •  stacjonarne sem.4 (2016-05-16 15:11)
  Informatyka SI
 •  stacjonarne sem.4 (2016-05-16 14:55)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.2 (2016-02-22 15:13)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-04-06 7:12)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-16 19:18)
  Język Biznesu
 •  stacjonarne sem.2 (2016-03-31 11:06)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-03-31 11:06)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-03-31 11:06)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.2 (2016-02-17 12:41)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-02-03 15:28)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-03 15:28)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.2 (2016-04-20 11:37)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-04-20 11:37)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-04-20 11:37)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2016-04-01 12:43)
 •  niestacjonarne sem.2 (2016-03-02 17:14)
  Pielęgniarstwo Pomostowe typ AB
 •  niestacjonarne sem.2 (2016-03-02 17:15)
  Pielęgniarstwo pracujacy
 •  stacjonarne sem.2 (2016-05-12 22:08)
  Pielęgniarstwo weekendowy
 •  stacjonarne sem.2 (2016-05-12 22:08)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.2 (2016-03-02 1:02)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-03-01 23:18)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-09 10:28)
 •  niestacjonarne sem.2 (2016-02-25 13:02)
 •  niestacjonarne sem.4 (2016-02-25 13:04)
 •  niestacjonarne sem.6 (2016-02-17 0:02)
  Realizacja dźwięku
 •  stacjonarne sem.2 (2016-02-16 17:27)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-02-27 19:51)
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-16 17:34)
  Zarz?dzanie i Inżynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.2 (2016-03-02 12:54)
 •  stacjonarne sem.4 (2016-03-21 16:54)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 •  niestacjonarne sem.2 (2016-02-14 18:51)
 •  niestacjonarne sem.4 (2016-03-06 13:19)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność APiSM
 •  stacjonarne sem.6 (2016-02-23 13:14)
 •  niestacjonarne sem.6 (2016-02-21 19:25)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność ZPiU
 •  niestacjonarne sem.6 (2016-02-21 19:25)
  Zdrowie publiczne
 •  niestacjonarne sem.6 (2016-02-17 0:02)


  Plan4WWW by TrawkaT


 •