LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

Architektura

 •  stacjonarne sem.2 (2019-04-25 9:51)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-03-19 13:34)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-04-12 16:26)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-04-17 12:25)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-26 12:37)
  Architektura (AŒ)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-26 12:37)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-04-12 16:26)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 nst mgr
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-25 23:15)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 st
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-27 14:38)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 st mgr
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-25 23:15)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 zaoczni
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-18 9:26)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 kryminalistyka
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-25 23:14)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 st
 •  stacjonarne sem.4 (2019-06-03 20:31)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 st Penitencjarystyka
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-27 14:38)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 zaoczni
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-25 23:15)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 zaoczni KiK
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 zaoczni ZSB
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 zarz¹dzanie
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-25 23:14)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 6 KiK
 •  stacjonarne sem.6 (2019-06-03 20:23)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 6 zaoczni
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 6 zsb
 •  stacjonarne sem.6 (2019-06-03 20:23)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.2 (2019-04-01 11:15)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-04-01 11:15)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-04-01 11:15)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-04 16:45)
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-04 16:45)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-10 21:21)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-26 20:07)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-26 20:07)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-20 10:59)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.2 (2019-06-04 21:27)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-06-04 21:27)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-03-18 14:43)
  Filologia germañska
 •  stacjonarne sem.2 (2019-04-30 11:35)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-04-15 18:29)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-04-30 11:35)
  Finanse i rachunkowoϾ
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-19 13:47)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-06-11 11:09)
  Finanse i rachunkowoϾ s.p.
 •  stacjonarne sem.2 (2019-03-19 11:06)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-04-25 9:57)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-04-01 21:02)
  Finanse i rachunkowoœæ specjalnoœæ finanse przedsiêbiorstw
 •  stacjonarne sem.6 (2019-03-21 15:17)
  Finanse i rachunkowoϾ specjalnoϾ rachunkowoϾ i kontrola finansowa
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-28 13:57)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-12 8:32)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-05-08 10:28)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-05-08 10:28)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-18 20:58)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-10 20:06)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-20 10:59)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-26 20:00)
  Jêzyk Biznesu
 •  stacjonarne sem.6 (2019-06-03 18:37)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.2 (2019-04-03 23:10)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-28 11:48)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-26 11:40)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-03-04 12:11)
  Legia akademicka
 •  stacjonarne sem.2 (2019-03-27 11:35)
  Pielêgniarstwo
 •  stacjonarne sem.2 (2019-03-27 13:01)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-05-20 16:51)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-05-27 14:47)
  Pielêgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2019-05-20 16:09)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-14 10:47)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-05-20 23:09)
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-22 14:24)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.2 (2019-04-01 11:17)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-14 10:47)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-05-29 7:07)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-28 20:06)
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-23 11:33)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-03-24 16:50)
  Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-20 11:49)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-03-10 23:16)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-15 17:55)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-21 9:56)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.2 (2019-05-15 12:51)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-04-25 10:05)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-03-28 13:50)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-05-12 23:03)
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-03-15 11:18)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-03-07 16:38)
  Realizacja dŸwiêku
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-12 14:46)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-12 14:46)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-10 20:07)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.2 (2019-05-20 17:38)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-05-20 17:40)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-05-10 9:11)
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-18 22:37)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU
 •  stacjonarne sem.6 (2019-05-20 17:40)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-03-01 20:01)


  Plan4WWW by TrawkaT


 • Legenda do planu zajeć

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2018/2019 (semestr letni)