LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

Architektura

 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-14 15:33)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-14 15:33)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-14 15:33)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-14 15:33)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-14 15:33)
  Architektura (AŚ)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-12 15:19)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-12 15:19)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 nst mgr
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 st
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-15 4:48)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 st mgr
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-15 20:34)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 zaoczni
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-18 9:26)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 kryminalistyka
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 st
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 st Penitencjarystyka
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 zaoczni
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 zaoczni KiK
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 zaoczni ZSB
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 zarządzanie
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 6 KiK
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 6 zaoczni
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-15 4:49)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 6 zsb
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-15 4:49)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-18 15:09)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-18 15:10)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-18 15:10)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-04 16:45)
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-04 16:45)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-10 21:21)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-10 20:06)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-12 14:46)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-10 20:06)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-09 15:29)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-07 14:18)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-07 14:18)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-14 20:30)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-09 17:06)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-14 20:30)
  Finanse i rachunkowość
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-13 9:21)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-13 9:21)
  Finanse i rachunkowość s.p.
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-13 9:21)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-13 9:25)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-13 9:25)
  Finanse i rachunkowość specjalność finanse przedsiębiorstw
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-13 9:20)
  Finanse i rachunkowość specjalność rachunkowość i kontrola finansowa
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-13 9:21)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-12 8:32)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-18 10:14)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-18 9:23)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-18 20:58)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-10 20:06)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-12 14:46)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-10 20:06)
  Język Biznesu
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-07 14:18)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-18 11:07)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-06 11:17)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-06 11:17)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-06 11:38)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-14 10:46)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-15 16:08)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-12 17:11)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-14 10:47)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-14 10:47)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-14 10:47)
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-14 10:47)
  Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-14 11:18)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-14 10:47)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-12 17:11)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-12 17:11)
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-12 17:11)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-12 17:11)
  Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-14 14:56)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-06 11:49)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-15 17:55)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-15 12:07)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-17 15:39)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-17 15:40)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-17 15:39)
  Realizacja dźwięku
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-12 14:46)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-12 14:46)
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-10 20:07)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.2 (2019-02-14 10:59)
 •  stacjonarne sem.4 (2019-02-18 14:36)
 •  niestacjonarne sem.2 (2019-02-18 22:37)
 •  niestacjonarne sem.4 (2019-02-18 22:37)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność ZPiU
 •  stacjonarne sem.6 (2019-02-14 10:32)
 •  niestacjonarne sem.6 (2019-02-13 19:33)


  Plan4WWW by TrawkaT


 • Legenda do planu zajeć

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)