LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK [ .pdf]

LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ Z KODAMI NAZW PRZEDMIOTÓW
NA STUDIACH MAGISTERSKICH

Kalendarz akademicki 2016/2017 (semestr zimowy) [ .pdf]

 


Architektura

 •  stacjonarne sem.1 (2016-10-14 12:50)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-11-17 13:18)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-14 12:50)
 •  stacjonarne sem.7 (2016-10-09 15:33)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-11-03 11:41)
  Architektura (AŚ)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-11-17 13:18)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-14 12:50)
  Architektura (KiOZ)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-11-17 13:18)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-14 12:50)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2016-10-02 15:05)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-04 17:14)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-10-04 13:57)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-09-26 18:40)
 •  niestacjonarne sem.5 (2016-10-19 13:01)
  BW_Ekon
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-02 13:07)
  BW_Kr
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-10 18:14)
  Dietetyka 6sem
 •  stacjonarne sem.1 (2016-11-14 10:53)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-12-17 11:34)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-23 10:35)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-22 11:43)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-09-22 11:43)
 •  niestacjonarne sem.5 (2016-09-22 11:43)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2016-11-04 9:20)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-04 9:02)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-24 15:23)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2016-10-06 13:40)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-12-05 14:24)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-12-05 14:25)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.1 (2016-12-15 18:59)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-12-07 7:02)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-21 16:38)
  Finanse i rachunkowośc P
 •  stacjonarne sem.1 (2016-10-04 20:55)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-19 10:03)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-10 13:11)
  Finanse i rachunkowośc specjalnośc rachunkowośc i kontrola finansowa
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-25 9:20)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-10 13:11)
  Finanse i rachunkowośc- specjalnośc finanse przedsiębiorstw
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-09 20:55)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-10 22:34)
  Finanse i rachunkowość
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-28 8:30)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2017-01-05 8:39)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-25 9:20)
 •  stacjonarne sem.7 (2016-11-04 8:42)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-11-19 15:57)
  Informatyka BSISI
 •  stacjonarne sem.5 (2016-12-20 8:17)
  Informatyka SI
 •  stacjonarne sem.5 (2016-12-20 8:17)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2016-11-04 9:21)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-02 11:16)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-24 15:23)
  Język Biznesu
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-29 15:25)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-28 22:51)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-29 15:25)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-22 8:20)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-12 12:21)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-22 8:20)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2017-01-17 17:02)
 •  stacjonarne sem.3 (2017-01-17 17:02)
 •  stacjonarne sem.5 (2017-01-17 17:02)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2017-01-17 17:02)
 •  stacjonarne sem.3 (2017-01-17 17:02)
 •  niestacjonarne sem.1 (2017-01-17 17:03)
 •  niestacjonarne sem.3 (2017-01-17 17:03)
  Pielęgniarstwo Pomostowe typ AB
 •  niestacjonarne sem.1 (2017-01-17 17:03)
  Pielęgniarstwo pracujacy
 •  popołudniowe sem.1 (2017-01-17 17:03)
 •  popołudniowe sem.3 (2017-01-17 17:03)
  Pielęgniarstwo pracujący
 •  popołudniowe sem.1 (2017-01-17 17:03)
 •  popołudniowe sem.3 (2017-01-17 17:03)
  Psychoficzne Kształtowanie Człowieka
 •  stacjonarne sem.1 (2016-10-03 10:37)
  Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-26 12:19)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2016-10-01 21:18)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-05 20:32)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-05 20:32)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-10-28 11:05)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-10-05 6:01)
 •  niestacjonarne sem.5 (2016-10-05 23:05)
  Realizacja dźwięku
 •  stacjonarne sem.1 (2016-11-04 9:21)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-24 15:23)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-10-24 15:32)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.1 (2016-10-07 12:15)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-04 21:14)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-10-03 18:16)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-11-05 10:31)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność APiSM
 •  stacjonarne sem.5 (2016-11-05 10:30)
 •  stacjonarne sem.7 (2016-11-05 10:30)
 •  niestacjonarne sem.5 (2016-11-05 10:30)
 •  niestacjonarne sem.7 (2016-11-05 10:30)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność IJ
 •  niestacjonarne sem.5 (2016-11-05 10:30)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność ZPiU
 •  niestacjonarne sem.7 (2016-10-08 13:25)


  Plan4WWW by TrawkaT


 •