LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK [ .pdf]

LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ Z KODAMI NAZW PRZEDMIOTÓW
NA STUDIACH MAGISTERSKICH

Kalendarz akademicki 2016/2017 (semestr zimowy) [ .pdf]

 


Architektura

 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-27 0:24)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-26 10:36)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-26 10:36)
 •  stacjonarne sem.7 (2016-09-26 0:41)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-27 0:24)
  Architektura (AŚ)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-26 10:36)
  Architektura (KiOZ)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-26 10:36)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-26 10:36)
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-27 13:04)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-27 13:04)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-26 18:40)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-09-26 18:40)
 •  niestacjonarne sem.5 (2016-09-26 18:40)
  BW_Ekon
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-27 13:13)
  BW_Kr
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-27 13:06)
  Dietetyka 6sem
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-22 11:43)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-22 11:43)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-23 10:35)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-22 11:43)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-09-22 11:43)
 •  niestacjonarne sem.5 (2016-09-22 11:43)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-28 20:10)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-29 9:52)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-28 20:10)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-23 18:37)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-23 18:35)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-23 18:35)
  Filologia germańska
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-21 16:38)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-10-01 15:48)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-21 16:38)
  Finanse i rachunkowośc P
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-27 10:10)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-30 8:21)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-23 16:17)
  Finanse i rachunkowośc specjalnośc rachunkowośc i kontrola finansowa
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-21 13:18)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-21 13:19)
  Finanse i rachunkowośc- specjalnośc finanse przedsiębiorstw
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-21 13:18)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-21 13:18)
  Finanse i rachunkowość
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-28 8:30)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-26 8:54)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-25 17:15)
 •  stacjonarne sem.7 (2016-09-25 17:15)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-09-29 8:15)
  Informatyka BSISI
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-25 17:16)
  Informatyka SI
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-25 17:16)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-29 9:52)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-30 17:13)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-29 9:52)
  Język Biznesu
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-29 15:25)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-28 22:51)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-29 15:25)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-22 8:20)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-22 8:20)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-22 8:20)
  Pielęgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-30 15:35)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-30 15:35)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-30 15:35)
  Pielęgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-23 13:17)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-23 13:17)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-30 15:35)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-09-30 15:35)
  Pielęgniarstwo Pomostowe typ AB
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-30 15:35)
  Pielęgniarstwo pracujacy
 •  popołudniowe sem.1 (2016-09-30 15:36)
 •  popołudniowe sem.3 (2016-09-30 15:36)
  Pielęgniarstwo pracujący
 •  popołudniowe sem.1 (2016-09-30 15:35)
 •  popołudniowe sem.3 (2016-09-30 15:35)
  Psychoficzne Kształtowanie Człowieka
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-26 11:38)
  Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-26 12:19)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-27 17:35)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-27 18:36)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-27 18:36)
  Realizacja dźwięku
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-28 20:11)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-28 20:11)
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-28 20:11)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.1 (2016-09-27 10:23)
 •  stacjonarne sem.3 (2016-09-25 18:59)
 •  niestacjonarne sem.1 (2016-09-27 13:01)
 •  niestacjonarne sem.3 (2016-09-29 14:10)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność APiSM
 •  stacjonarne sem.5 (2016-09-25 19:06)
 •  stacjonarne sem.7 (2016-09-27 11:05)
 •  niestacjonarne sem.5 (2016-09-29 14:11)
 •  niestacjonarne sem.7 (2016-09-29 14:11)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność IJ
 •  niestacjonarne sem.5 (2016-09-29 14:11)
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność ZPiU
 •  niestacjonarne sem.7 (2016-09-29 14:13)


  Plan4WWW by TrawkaT


 •