PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w Nysie

48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89
REKRUTACJA tel. 77 447 48 49, e-mail: rekrutacja@pwsz.nysa.pl

www.PWSZ.nysa.pl

STUDIA PODYPLOMOWE 2010
 

 

Zabezpieczenie społeczne
Dwusemestralne studia mają na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zakładów ubezpieczeń społecznych, urzędów pracy, otwartych funduszy emerytalnych, pośredników ubezpieczeniowych, a także osób starających się o zatrudnienie w sektorze ubezpieczeniowym. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów nauk prawnych i ubezpieczeniowych oraz praktyki ubezpieczeniowej w zakresie zabezpieczenia społecznego.

 
 

System i instrumentarium Orffa w muzyce estradowej

W programie: 60 godzin wykładów: Historia muzyki estradowej, Teatr muzyczny, Projekty i przedsięwzięcia artystyczne, Kreatywność w rozwijaniu osobowości człowieka, oraz 200 godzin warsztatów: Technika gry na instrumentach, Rozwijanie inwencji twórczej, Dyrygowanie zespołem, Instrumentacja, Zespoły wokalno-instrumentalne, Konstruowanie instrumentów, Emisja głosu, Praktyka estradowa. Studia kończą się pracą dyplomową i egzaminem w formie prezentacji artystycznej.
 
 

Nauczyciel języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Studia trwają trzy semestry i są przeznaczone przede wszystkim dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz absolwentów filologii germańskiej (ze stopniem licencjata lub magistra). Ich program przewiduje przygotowanie do specyficznych zadań zarówno w zakresie wiedzy historycznej i kulturowej, jak i wiedzy i kompetencji dydaktycznych i metodycznych związanych z nauczaniem języka mniejszości. Integralnym elementem studiów są zajęcia projektowe i wycieczki studyjne.