Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa 100 sztuk pamięci flash z naniesionym ologowaniem.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO48/2019
Rodzaj przetargu
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2019-05-22 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty - unieważnienie
Rozmiar -409051
Data i czas opublikowania: 2019-05-27 13:41:05

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -266266
Data i czas opublikowania: 2019-05-17 15:05:06


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl