Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Sukcesywne dostawy środków czystości dla PWSZ w Nysie w 2020 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO92/2019
Rodzaj przetargu
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2019-12-23 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -728634
Data i czas opublikowania: 2019-12-30 15:26:14

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -276454
Data i czas opublikowania: 2019-12-17 14:42:49


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl