Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Kurs uproszczone formy ewidencji oraz kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych – dla 20 studentów kierunku finanse i rachunkowość.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP6/2020
Rodzaj przetargu
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-02-18 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -336905
Data i czas opublikowania: 2020-03-02 10:38:50

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -404490
Data i czas opublikowania: 2020-02-25 15:30:15

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -320102
Data i czas opublikowania: 2020-02-18 15:10:17

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -326395
Data i czas opublikowania: 2020-02-06 10:11:42


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl