Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie – „Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu”.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP11/2020
Rodzaj przetargu
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-03-03 godz. 10:30
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Rozmiar -185071
Data i czas opublikowania: 2020-03-03 15:04:50

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -303467
Data i czas opublikowania: 2020-02-24 09:41:05


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl