Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie – „Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu”.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP12/2020
Rodzaj przetargu
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-03-12 godz. 10:30
Informacja o nieudzielaniu zamówienia
Rozmiar -246320
Data i czas opublikowania: 2020-03-13 08:50:30

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -303429
Data i czas opublikowania: 2020-03-04 15:05:49


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl