Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usługi cateringowej dla 18 osób.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO94/2012
Rodzaj przetargu
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2012-10-09 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -327607
Data i czas opublikowania: 2012-10-09 15:38:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -124986
Data i czas opublikowania: 2012-10-03 15:18:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl