Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Ogłoszenie o sprzedaży jachtu ARGO-665
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   Sprzedaż jachtu żaglowego ARGO-665
Rodzaj przetargu
   Ustny przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2012-11-21 11:00, Armii Krajowej 7, sala 108
Protokół z ustnego przetargu nieograniczonego.
Rozmiar -438011
Data i czas opublikowania: 2012-11-27 13:41:00

Ogłoszenie o licytacji
Rozmiar -43673
Data i czas opublikowania: 2012-11-07 14:45:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl