Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Druk i dostawa plakatu oraz naklejek z folii magnetycznej.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO50/2013
Rodzaj przetargu
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2013-04-24 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -139363
Data i czas opublikowania: 2013-04-22 15:21:00

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - treść plakatu
Rozmiar -1776275
Data i czas opublikowania: 2013-04-22 15:21:00

Załącznik nr 4 do Zaproszenia - treść naklejek
Rozmiar -30478
Data i czas opublikowania: 2013-04-22 15:21:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl