Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Remont hali sportowej przy ul. Otmuchowskiej w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP04/2008
Rodzaj przetargu
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2008-07-23 godz. 9:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -68852
Data i czas opublikowania: 2008-07-25 14:41:00

Modyfikacja treści SIWZ
Rozmiar -158082
Data i czas opublikowania: 2008-07-11 14:08:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -184363
Data i czas opublikowania: 2008-07-02 10:50:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -65781
Data i czas opublikowania: 2008-07-02 10:49:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl