Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
Ogłoszenia przetargowePrzetargi zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2019

Przedmiot zamówienia:
   Usługi pralnicze.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO51/2014
Rodzaj przetargu
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2014-05-27 12:00:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -398998
Data i czas opublikowania: 2014-05-30 09:41:00

Odpowiedzi na pytania oferentów
Rozmiar -404392
Data i czas opublikowania: 2014-05-21 10:39:00

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -173909
Data i czas opublikowania: 2014-05-15 14:13:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl